Studia Universitatis Moldaviae - Științe ale Educației