CONSILIEREA PSIHOLOGICĂ A FEMEILOR CU COMPORTAMENT ANTISOCIAL AFLATE ÎN DETENȚIE

Valeria PASCARU-GONCEAR

Abstract


Comportamentul antisocial al femeilor aflate în detenție este un motiv de îngrijorare pentru orice societate. Această problemă socială trebuie studiată din mai multe perspective, iar soluțiile pot veni din studiul științific al motivelor agre­siunii, care se caracterizează printr-o creștere a dificultăților de relaționare interpersonală și intrapersonală, a tulbură­ri­lor comportamentale, a violenței, precum și a strategiilor privind depășirea sau reducerea intensității acestora. Consilie­rea psihologică a femeilor aflate în detenție cu comportament antisocial vizează acțiuni orientate spre identificarea, eliminarea sau atenuarea factorilor cauzali de natură individuală care provoacă acest comportament și dezvoltarea unui comportament constructiv.

Consilierea psihologică a femeilor cu comportament antisocial aflate în detenție este necesară pentru a opri expan­siunea acestui comportament, deoarece are la bază un model psihoeducaţional al formării şi dezvoltării personalităţii.

PSYCHOLOGICAL COUNSELING OF THE WOMEN WITH ANTISOCIAL BEHAVIOR IN DETENTION

The antisocial behavior of the women in detention is a reason of concern for our society. This social problem needs to be researched from more perspectives, and the solutions can come from the scientific study of the reasons of aggression, that are characterized by an increase in both interpersonal and intrapersonal relationships, behavioral deviations, violence, as well as the means to reduce their intensity. Psychological counseling of women in detention with antisocial behavior targets actions aimed on identifying, removing or attenuating the causal factors of an individual nature that provoke this behavior.

The psychological counseling of women with antisocial behavior in detention is necessary to stop the expansion of this behavior because it is based on a psychoeducational model of personality, her training and development.


Keywords


antisocial behavior, psychological counseling, aggressivity, personality, women in detention.

Full Text:

PDF

References


FLOREA, M. Teorii psihologice asupra agresivității. 2003. Disponibil: http://www.history-cluj.ro/SU/anuare/2003/ Florea.htm

DOLLARD, J. Frustration and aggression. In: Ils 245 International Library of Sociology, Taylor & Francis, 2013.

BERKOWITZ, L. Frustration-Aggression Hypothesis: Examination and Reformulation. In: Psychological Bulletin, 1989, no106(1), p.59-73.

BANDURA, A. Social learning theory. Englewood Cliffs, N.J: Prentice- Hall. 1977.

ЧЕРНЫШЕВА, Е.Р. Криминологическая характеристика современной женской преступности и ее преду-преждение: Автореферат дисс. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2007.

PATERMAN, F., DOPFNER, M., SCHMIDT, M. Tulburările de comportament antisocial-agresiv. Ediția a II-a revizuită. Cluj-Napoca: Editura RTS, 2010.

MĂRGĂRINT, T. http://www.platzforma.md/arhive/36500


Refbacks

  • There are currently no refbacks.