REZILIENȚA ȘI ROBUSTEȚEA LA PERSOANELE SEROPOZITIVE

Galina PRAVIȚCHI, Mariana FLORINŢA

Abstract


Pe tot parcursul vieții individul trece prin anumite probleme pe care acesta fie le depășește, fie cedează în fața lor. Într-un final, el alege comportamentul pe care îl va aborda în situațiile – problemă, în dependență de resursele sale psihologice de care dispune. De asemenea, și persoanele seropozitive sunt supuse unui conglomerat de situații și întâm­plări mai puțin plăcute pe care trebuie să le confrunte.

Infecția HIV reprezintă o problemă actuală atât la nivel global, cât și la nivel de țară. Persoanele seropozitive sunt supuse permanent stigmatizării, izolării, marginalizării, iar uneori chiar excluderii din cercurile sociale, fiind văzute drept o problemă pentru societate. Acestea sunt nevoite să facă față unor situații greu de suportat, cu grad ridicat de stres emoțional, ce duce la apariția unor trăiri negative care afectează mai apoi sănătatea psihică a acestora. Pentru ca aceste persoane să reziste într-o astfel de societate, să facă față situațiilor stresante este necesar de să-și dezvolte și să-și fortifice capacitatea de reziliență și de robustețe.

RESILIENCE AND ROBUSTNESS AT SEROPOSITIVE PEOPLE

During his life time, the individual goes through certain problems that he/she can either overcome or fails. Finally, he/she chooses the behavior he/she will approach in problem situations, depending on his/her psychological resources. Also, HIV-positive people are as well subject to a conglomerate of less pleasant situations and incidents that they have to face.

HIV infection is a current problem at both global and country level. Seropositive people are permanently subject to stigmatization, isolation, marginalization, and sometimes even exclusion from social circles, being seen as a problem for society. They have to cope with situations that are hard to bear, with a high level of emotional stress, which leads to the appearance of negative emotions that then affect their mental health. For these people to resist such a society, to cope with stressful situations, it is necessary to develop and strengthen their capacity of resilience and robustness.


Keywords


resilience, robustness, seropositive people, HIV infection.

Full Text:

PDF

References


http://aids.md/aids/index.php?cmd=item&id=280〈=ro [Accesat: 23.04.2018]

MUNTEAN, A., MUNTEANU, A. Violenţă, traumă, rezilienţă. Iaşi: Polirom, 2011. 344 p.

IONESCU, Ș. Tratat de reziliență asistată. București: Trei, 2013. 514 p.

REICH, J. W., ZAUTRA, A.J., HALL, J.S. Handbook of adult resilience. New York, 2010. 540 p.

CIOBANU, C.M., HRIȚULEAC, A. Dimensiuni ale rezilienței psihologice. Abordări teoretice și aplicative. București: Pro Universitaria, 2015. 300 p.

KOBASA, S.C. Stressful life events, personality and health – Inquiry into hardness. In: Journal of Personality and Social Psychology, 1979.

SCHMIDT, M.C. Asistența socială a persoanelor cu boli cronice și HIV/SIDA. Petroșani, 2008. 76 p.

ВАЛИЕВА, Т.В., ЕЛЬЦОВА, А.В. Психологическая адаптация ВИЧ-инфицированых и здоровых людей. B: Вестник Уральского института экономики, управления и права, 2016, №3(36), c.59-69.

КУДРИЧ, Л.А., БРЫЗГИН, М.Б., ЕФРЕМОВА, Е.Н. Социально-психологические особенности ВИЧ инфицированных людей. B: Modern Research of Social Problems, 2015, №11(55), c.10-24.

МУРЫВАНОВА, Н.Н., ГОРБУНОВ, В.И., ТКАЧЕНКO, Т.Н. Психологические особенности ВИЧ-инфицированных больных. B: Журнал инфектологии, 2015, №7(2), c.70-74.

PRAVIȚCHI, G., BELENCIUC, X. Manifestarea fenomenului de autostigmatizare la persoanele seropozitive. În: Revista știinţifică Studia Universitatis. Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, 2016, nr.5(95), p.195-199.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.