ADAPTAREA SOCIALĂ ŞI SISTEMUL DE VALORI AL PERSOANELOR CU BOALĂ ULCEROASĂ

Ana TARNOVSCHI

Abstract


Adaptarea socială se manifestă la toate nivelurile structural-funcţionale din a căror dinamică se constituie condiţia umană, ca proces de schimbare, dezvoltat în mod voluntar sau involuntar, în scopul replasării organismului într-o poziţie mai avantajoasă faţă de mediul său intern sau faţă de mediul înconjurător şi presupunând capacitatea de a se adapta. La rândul său, sistemul orientărilor valorice determină partea consistentă a direcţionării personalităţii şi alcătuieşte baza rela­ţiilor ei cu: lumea înconjurătoare, alţi oameni, sinele, baza concepţiei despre lume şi miezul motivaţiei vieţii active, baza concepţiei despre viaţă şi a „filosofiei vieţii”.

Maladia cronică semnifică pentru om pierderea integrităţii fizice şi psihice, pierderea stării de sănătate. Pentru fiecare om maladia cronică, însoţită de dureri, este o perioadă de criză, însoţită de o suită de manifestări: frică, anxietate, stări depresive, accese de furie etc. Maladia, mai ales cea cronică, impune o nouă strategie de adaptare, necesitatea restructurării tuturor credinţelor, valorilor, atitudinilor, iar mecanismele psihice pot purta un caracter atât adaptativ, cât şi dezadaptativ.

SOCIAL ADAPTATION AND THE VALUE SYSTEM OF PERSONS WITH ULCEROUS DISEASES

Social adaptation is manifested at all structural levels-functional in a single dynamics that constitutes the human con­di­tion as a process of change, developed voluntarily or involuntarily, in order to reposition the organism in a more advantageous setting compared to its internal environment and assuming the ability of adaptation. The system of orentative values establishes the consistency of personality direction and is based on its relations with: the surrounding world, others, the self, the basis of the world view and the motivation of the life activity, the basis of the concept of life and the "philosophy of life".

For humans, a chronic illness means the loss of physical and mental integrity, loss of health. For everyone, a chronic illness, accompanied by pain, serves as a period of crisis, accompanied by a series of manifestations: fear, anxiety, depression, anger, etc. The disease, especially the chronic one, imposes a new adaptation strategy, the need to restructure all beliefs, values, attitudes, and psychic mechanisms can be both adaptive and disadaptive.


Keywords


social adaptation, system of values, tendencies, possibilities, ulcerous disease.

Full Text:

PDF

References


CREȚU, R.Z. Perspective clasice în psihologia personalității. București: Editura Universitară, 2012. ISBN 978-606-591-581-7

DORON, R., PAROT, F. Dicționar de psihologie. București: Humanitas, 1999. ISBN 973-50-1164-6

DAFINOIU, I., BONCU, Ş. Psihologie socială clinică. Iaşi: Polirom, 2014. ISBN 978-973-46-4436-0

ILUŢ, P. Valori, atitudini şi comportamente sociale: teme actuale de psihosociologie. Iaşi: Polirom, 2004. 256 p. ISBN 973-681-763-6

Medicină Internă. Vol.II. Gastroenterologie. Hepatologie. Reumatologie. Ediţia a II-a. Chişinău, 2008, p.100-132. ISBN 978-9975-915-64- 9

PASCU, O., ACALOVSCHI M., ANDREICA V., GRIGOREASCU, M. Gastroenterologie. Hepatologie. Bazele practicii clinice. Ediția a IV-a. Cluj-Napoca, 2011. ISBN 978-973-693-265-6.

ФАНТАЛОВА, Е.Б. Диагностика и психотерапия внутреннего конфликта. Самара: Бахрах-М, 2001. ISBN 5-89570-016-0


Refbacks

  • There are currently no refbacks.