ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ, ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ПОИСКОВОЙ АКТИВНОСТИ КАК ФАКТОРОВ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ

Igori DONCENCO, Ludmila ANŢIBOR

Abstract


Aproape în fiecare zi, omul este afectat de diferite tipuri de factori de stres și de necesitatea de a găsi soluții optime în varietatea de situații de viața. Căutarea activă a unei soluții la dificultățile existente îl ajută să-și mențină sănătatea fizică și psihică. În acest articol vom lua în considerare caracteristicile vitalității și ale activității de căutare, ca compo­nente ale succesului de a înfrunta stresul și, de asemenea, vom analiza modul în care vitalitatea este legată de diferite tipuri de intelect.

SPECIALITY OF HARDINESS, EMOTIONAL INTELLECT AND SEARCHING ACTIVITY AS FACTORS OF COPING BEHAVIOR

Almost every day a person is exposed to different types of stress and necessity to search for optimal solutions in real-life situations. Active search for a solution to the occurred problems helps one to preserve his physical and mental health. In this article we will examine speciality of hardiness, emotional intellect and “searching activity” as factors of stress coping and analyse how resilience is connected to different types of intellect.


Keywords


Hardiness, searching activity, emotional intellect, coping behavior.

Full Text:

PDF

References


БУКУН, Н., АНЦИБОР Л. Образ жизни как условие психического развития: эволюционный взгляд на проблему. În: Univers pedagogic, 2012, nr.1, p.33-43.

ЛЕОНТЬЕВ Д.А., РАССКАЗОВА Е.И. Тест жизнестойкости. Методическое руководство по новой методике психологической диагностики личности с широкой областью применения. Москва: Смысл, 2006.

АНЦИБОР Л., КОНСТАНТИНОВА, С., ЕФРЕМОВА, Н. Жизнестойкость как форма проявления лично¬ст¬ного потенциала и социально-психологической адаптации. În: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională ”Creşterea impactuluo cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovarea” dedicată aniversării 65 de la fondarea Univarsităţii de Stat din Moldova: Rezultatele comunicărilor. Ştiinţe sociale, 2011, vol.2, p.148-151. ISBN 978-9975-71-151-7

MADDI, S.R. Hardiness: An operacionalisation of existential courage. In: Journal of Humanistic Psychology, 2004, vol.44, no.3, p.279-298.

ЛЕОНТЬЕВ, Д.А. Указ.соч.

БОГОМАЗ, С.А., БАЛАНЕВ, Д.Ю. Жизнестойкость как компонент инновационного потенциала человека. В: Сибирский психологический журнал, 2009, №32, с.23-28.

БРЕДБЕРРИ Т. В: Эмоциональный интеллект 2.0. Москва: Изд-во «Манн, Иванов и Фербер», 2010. 192 с. ISBN 978-5-91657-109-7

БРЕДБЕРРИ Т. Указ. соч.

ГОУЛМАН Д. Эмоциональный интеллект. Москва: АСТ МОСКВА; Владимир: ВКТ, 2010. 478 c. ISBN 978-5-00117-040-2

ГЛАДКИХ, А.В. Связь жизнестойкости с различными видами интеллекта. В: Психология XXI века: Ма¬те¬риа-лы X Международной межвузовской науч.-практ. конф. / Под ред. Б.В.Чеснокова. СПб., 2007, с.208-209.

РОТЕНБЕРГ, В.С. «Образ Я» и поведение. Издательские решения, 2015. 228 c. ISBN 978-5-4474-0952-4

Ibidem.

ГЛАДКИХ, А.В. Указ. соч.

LAZARUS, R.S., FOLKMAN, S. Stress, Appraisal and Coping. N.Y., 1984. 456 p. ISBN 9780826141927

ХЕКХАУЗЕН, X. Мотивация и деятельность. 2-е изд. СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003. 860 с. ISBN 5-947233-89-4. – ISBN 5-89357-159-2.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.