PERSPECTIVE PSIHOLOGICE PRIVIND PROFILUL PSIHOLOGIC AL DEȚINUTULUI

Ion CUREA

Abstract


Impactul privării de libertate asupra personalităţii este în multe cazuri dramatic, stimulând conduite diferite faţă de cele din mediul ne-carceral. Detenția în penitenciar presupune o schimbare dramatică de cadru existențial, iar dimen­siunea afectivă a personalității va fi cel mai afectată de frustrările introduse de detenţia în penitenciar. În lucrare sunt prezentate teoriile psihologice privind profilul psihologic al deținutului. Această sinteză teoretică este realizată cu scopul de a clarifica instrumentarul de diagnosticare a caracteristicilor psihologice ale deținuților din Republica Moldova.

PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVES ON THE PRISONER'S PSYCHOLOGICAL PROFILE

The impact of deprivation of liberty on personality is in many casesdramatic, stimulating behaviors different from those in the non-carceral environment. Detention in prison implies a dramatic change in the existential framework, and the affective dimension of the personality will be most affected by the frustrations introduced by the detention in the penitentiary. The paper presents the psychological theories on the psychological profile of the detainee. This theoretical synthesis is carried out in order to clarify the methodological analysis of the psychological characteristics of the detainees in the Republic of Moldova.

Keywords


psychological profile, prisoner, criminal, criminal behavior.

Full Text:

PDF PDF

References


ГЛОТОЧКИН, А.Д., ПИРОЖКОВ, В.Ф. Психологические основы режима. Москва, 1961.

FLORIAN, GH. Dinamica penitenciară. Bucureşti: Oscar Print, 1999.

MITROFAN, N. Psihologie judiciară. Iaşi, 1992, p.50-52.

УШАТИКОВ, А.И., КАЗАК, В.В. Основы пенитенциарной психологии. Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2001, с.50-55.

Psihologia actului infracţional. [Accesat: 15.01.2016]. Disponibil: http://www.juspedia.ro/13162/psihologia-actului-infractional.php

Profilul personalităţii infractorului. [Accesat: 23.02.2016]. Disponibil: http://www.rasfoiesc.com/educatie/ psihologie/PROFILUL-PERSONALITATII INFRAC39.php

УШАТИКОВ, А.И., КАЗАК, В.В. Op. cit.

WINNICOTT, D.W. De la pediatrie la psihanaliză. Bucureşti: Trei, 2003, p.394-404.

COSTELLO, S.J. Criminalul palid. Psihologie judiciară şi psihanaliză. Bucureşti: Trei, 2017, p.164-167.

LOMBROZO, C. Omul delicvent. Bucureşti: Maiastra, 1992.

ЕНИКЕЕВ, М.И. Общая и юридическая психология. Москва, 1996.

АНТОНЯН, Ю.М., ЭМИНОВ, В.Е. Портреты преступников. Криминолого-психологический анализ. Москва: Норма, 2014, c.26-31.

FLORIAN, GH. Op. cit.

ХАЙР, Д. Лишенные совести и пугающий мир психопатов. Москва: Вильямс, 2007, c.70-135.

CARTWRIGHT, D. Minţi criminale. Psihanaliza violenţei şi crimei. Bucureşti: Trei, 2010, p.22-26.

Codul penal al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129/1012.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.