ASPECTE METODOLOGICE ÎN EVALUAREA MUNCII EMOȚIONALE

Rodica PASCARI

Abstract


Posturile de muncă din această categorie solicită angajaților o afișare emoțională care deseori nu se află în concordanță cu starea autentică a persoanei și, ulterior, se poate răsfrânge asupra mediului familal, asupra performanțelor profesio­nale și a calității relațiilor. În acest context, angajatul este nevoit să-și suprime emoțiile, ca ulterior să expună o stare adecvată mediului profesional. În cadrul articolului vom analiza un șir de scale ce au fost identificate în literatura ce vizează munca emoțională. Inițial, munca emoțională era evaluată prin aplicarea metodelor calitative și doar în timp au fost elaborate scale cantitative ce măsurau diverse componente ale muncii emoținale.

METHODOLOGICAL ASPECTS IN EVALUATING EMOTIONAL WORK

Emotional work is a professional activity that involves massive energy and emotional investments, and jobs in this category require employees to have an emotional display that is often not in line with the person's true state, so he has to suppress emotions to subsequently exhibit a state appropriate to the professional environment. In this article, we will analyze a range of scales that have been identified in the literature on emotional work. Initially, emotional work was assessed by applying qualitative methods and only in time quantitative scales were developed to measure various components of emotional work


Keywords


emotional work, emotional display, emotional dissonance.

Full Text:

PDF

References


ZAHARIA, D. Munca emoţională, cadru pentru studiul gestionarii emoţiilor la locul de muncă. In: Psihologia socială. 2009, nr.23, p.115-132.

Apud ZABORILĂ, C. Studiul emoțiilor în mediul organizațional: caracteristici ale cadrului teoretic și metodologic. În: Psihologia Resurselor Umane, 2005, vol.3, nr.2, p.21-36.

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.

Apud Chelcea, S. şi Boţone, D. Emoţiile în viaţa socială. Munca emoţională. În S.Chelcea (coord.). Ruşinea şi vinovăţia în spaţiul public. Pentru o sociologie a emoţiilor (p.138-160). Bucureşti: Humanitas, 2008.

ZAHARIA, D. Munca emoţională, cadru pentru studiul gestionarii emoţiilor la locul de muncă. In: Psihologia socială, 2009, nr.23, p.115-132.

ADELMAN, P.K. Emotional labor as a potential source of job stress. In: S.L. SAUTER; L.R. MURPHY. Organizational risk factors for job stress. Washington, DC: American Psychological Association, 1995, p.371-381.

LEWIG, K.A. and DOLLARD, M.F. Emotional dissonance, emotional exhaustion and job satisfaction in call centre workers. În: European Journal of Work and Organizational Psychology, 2003, no.12(4), p.366-392.

CROPANZANO, R., RUPP, D.E., BYRNE, Z.S. The relationship of emotional exhaustion to job performance ratings and organizational citisenship behavior. In: Journal of Applied Psychology, 2003, no.88(1), p.160-169.

DUMBRAVĂ, E. Investigarea impactului emoțiilor negative asupra reglării emoționale în organizații. Studii şi Cercetări. În: Psihologia resurselor umane, 2014, nr.12, p.48-58.

ZABORILĂ, C. Studiul emoțiilor în mediul organizațional: caracteristici ale cadrului teoretic și metodologic. În: Psihologia resurselor umane, 2005, vol.3, nr.2, p.21-36.

BROTHERIDGE, C.M., LEE, R.T. Testing a conservation of resourse model of the dynamics of emotional labor. In: Journal of Occupational Health Psychology, 2002, no.7, p.57-67.

GRANDEY, A.A. Emotional regulation in the workplace: A new way to conceptualize emotional labor. In: Journal of Occupational Health Psychology, 2000, no.5(1), p.59-100.

LEWIG, K.A. and DOLLARD, M.F. Emotional dissonance, emotional exhaustion and job satisfaction in call centre workers. In: European Journal of Work and Organizational Psychology, 2003, no.12(4), p.366-392.

XANTHOPOULOU, D., BAKKER, A.B., FISCHBACH, A. Work Engagement Among Employees Facing Emotional Demands The Role of Personal Resources. In: Journal of Personnel Psychology, 2013, vol.12(2), p.74-84.

CAPOTESCU, R. Exprimarea și gestionarea emoțiilor în organizații: aspecte teoretico-metodologice. Studii şi Cercetări. În: Psihologia resurselor umane, 2006, vol.4, nr.1.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.