SCENARII ALE INTERVENȚIEI ÎN CADRUL CONFLICTULUI MUNCĂ-FAMILIE

Rodica PASCARI

Abstract


Intervenția presupune o acțiune dinamică ce contribuie la analiza sistemului, structurii și factorului uman în cadrul organizației. Implementarea unei strategii de intervenție este un element al schimbării și dezvoltării organizaționale ce necesită investiții de timp, bani și resurse umane. Ritmul accelerat al progresului tehnologic determină (re)evaluarea continuă a organizației, a relației ei cu familia și cu sistemul de muncă al angajatului. Acest fapt a determinat interesul pentru analiza intervenției în cadrul conflictului muncă-familie. În acest articol vom analiza scenariile discursive iden­tificate la angajații din Republica Moldova, pentru a explica prezența conflictului muncă-familie și care sunt elementele de intervenție în organizație. Intervenția presupune, frecvent, o restructurare prin schimbăriile pe care le propune. Atunci când se intervine, se face nu doar la nivel de structuri organizaționale, ci și la nivel de persoane. Respectiv, atunci când se intervine la nivelul postului, prin oferirea unui program flexibil sau a unui loc de muncă flexibil angajatului, acest fapt va determina armonizarea relației dintre muncă și familie. De asemenea, în cadrul articolului vom încerca să identi­ficăm și anumite strategii organizaționale ce au drept scop echilibrarea raportului muncă-familie.

SCENARIOS OF INTERVENTION IN THE WORK-FAMILY CONFLICT

The intervention implies a dynamic action that contributes to the analysis of the system, structure and human factor within the organization. Implementing an intervention strategy is an element of organizational change and development that requires time, money, and human resources. The accelerated pace of technological progress determines, (re) eva­luates the organization's and its relationship with the employee's family and work system. This has prompted interest in analyzing intervention in the work-family conflict. In this article, we will analyze the discursive scenarios that are offered by Moldovan employees to explain the presence of the work-family conflict and the elements of intervention. Very often the intervention involves a restructuring  by mens of the changes that it proposes. The intervention is done not only at the level of organizational structures, but also at the level of people. Therefore, a job created by offer the employee a flexible schedule and flexible job specifications, this fact will harmonize the relationship between work and family. In the article we will also make an attempt to identify some organizational strategies that aim to harmonize the relationship between work and family.


Keywords


intervention, work-family conflict, strategies, scenarios.

Full Text:

PDF

References


TRIPON, C., DODU, M. Dezvoltarea organizaţională şi managementul schimbării. Suport de curs. Cluj-Napoca, 2013, p.84-90.

NIELSEN, K., RANDALL, R., CHRISTENSEN, K.B. Developing new ways of evaluting organizational-level inter-ventions. In: J.HOUDMONT, S.LEKA (coord.). Contemporary Occupational Health Psychology: Global Perspectives on Reseach and Practice, 2010, vol.I, p.21-45.

NEUMAN, G.A., EDWARDS, J.E., RAJU, S.N. Organizational development interventions: a meta-analysis of their effects on satisfaction and other attitudes. In: Personnel Psychology, 1989, no.42, p.461-489.

WENDELL, L., FRENCH, C., BELL, H. Organization Development: Behavioral Science Interventions for Organi-zation Improvemen. New Jersey: Prentice Hall, 1995.

Apud SCHEIN, E.H. Organizational Culture and leadership. San Francisco: Jossey-Bass, 1990, p.21.

TRIPON, C., DODU, M. Dezvoltarea organizaţională şi managementul schimbării. Suport de curs. Cluj-Napoca, 2013, p.84-90.

Apud SCHEIN, E.H. Organizational Culture and leadership. San Francisco: Jossey-Bass, 1990, p.21.

BOGATHY, Z. Manual de tehnici şi metode în psihologia muncii şi organizaţională. Iaşi: Polirom, 2007.

COOK, SHADISH, 1994 apud BOGATHY, Z. Manual de tehnici şi metode în psihologia muncii şi organizaţională. Iaşi: Polirom, 2007.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.