PERCEPȚII ALE ELEVILOR PRIVIND VIOLENȚA ÎN ȘCOALĂ

Ali ABU RIA

Abstract


În contextul standardelor internaționale, violența față de copii reprezintă o încălcare gravă a drepturilor copilului. Convenția europeană cu privire la drepturile copilului stipulează obligația statelor părţi de a proteja copilul împotriva oricăror forme de violenţă, vătămare sau abuz, fizic sau mental, de abandon sau neglijenţă, de rele tratamente sau de exploatare, inclusiv abuz sexual (art.19) [1]. În același timp, în pofida existenței cadrului legal internațional și național de prevenire și combatere a acestui flagel, violența în școală este un subiect actual. Dincolo de faptul că subiectul este abordat în multiple studii din perspectivă legală, socială, psihopedagogică, acesta rămâne important în contextul transformărilor sociale și instituționale la nivel național, dar și global. În acest sens, prezentul articol este dedicat percepțiilor elevilor dintr-o școală din sectorul arab din Israel cu referire la violența în școală. În contextul cercetării efectuate, am stabilit existența violenței în scoală, cunoașterea slabă a fenomenului bullyng-ului, unele diferențe în percepțiile fetelor și băieților asupra violenței în școală, cunoștințe dispersate despre fenomen, dar și necesitatea dezvoltării serviciilor de consiliere școlară.

PERCEPTIONS OF VIOLENCE IN SCHOOL BY STUDENTS

In the context of international standards, violence against children is a serious violation of children's rights. The Convention on the Rights of the Child stipulates the obligation of States Parties to protect the child against any form of violence, injury or abuse, physical or mental, abandonment or neglect, ill-treatment or exploitation, including sexual abuse (art. 19) [2]. At the same time, despite the existence of the international and national legal framework to prevent and combat this phenomenon, violence in school is a current topic. Apart from the fact that the subject is approached in multiple studies from a legal, social, psycho-pedagogical perspective, it remains important in the context of social and institutional transformations at national and global level. In this respect, this article is devoted to the perceptions of students from an Arab school in Israel with reference to school violence. In the context of the research, we established the existence of school violence, the weak knowledge of bullyng phenomenon, some differences between girls and boys in the perceptions of violence in school, knowledge dispersed on the phenomenon, and the need to develop school counseling services.


Keywords


violence in school, perceptions, girls and boys, differences, rights, quality education.

Full Text:

PDF

References


Convenția europeană cu privire la drepturile copilului.

Ibidem.

United Nations Secretary-General’s Study on Violence against Children. Regional Consultation Outcome Reports, 2005. Available at http://www.violencestudy.org/r27

Violence against children in schools and educational settings. UNICEF, 2006 https://www.unicef.org/violencestudy/4.%20World%20Report%20on%20Violence%20against%20Children.pdf

LEACH, F et al. An Investigative Study of the Abuse of Girls in African Schools. In: Education Research Report. 2003, nr.54. London: Education Department, Department for International Development.

WOOD, K., JEWKES, R. Dangerous’ Love: Reflections on Violence among Xhosa Township Youth. In: MORRELL, R. (Ed.). Changing Men in Southern Africa. London: University of Natal Press, Pietermaritzburg and Zed Press, 2001, p.317-336.

United Nations Secretary-General’s Study on Violence against Children, 2005.

WOOD, K. and JEWKES, R. Op. cit.

Agenda Dezvoltării Durabile, 2030.

KRUG, E.G et al. (Eds). World Report on Violence and Health. Geneva: World Health Organization, 2002.

Save the Children Alliance. 10 Essential Learning Points: Listen and Speak Out against Sexual Abuse of Girls and Boys. Global Submission by the International Save the Children Alliance to the UN Secretary-General’s Study on Violence against Children. Oslo: Save the Children Norway, 2005.

WHO Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence. Geneva: World Health Organization, 2005.

https://www.zdg.md/editia-print/social/violenta-in-scoli-contestata-dar-netratata

Violence against children in schools and educational settings. UNICEF, 2006 https://www.unicef.org/violencestudy/4.%20World%20Report%20on%20Violence%20against%20Children.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.