STIMA DE SINE ȘI MOTIVAȚIA PENTRU SUCCES LA ADOLESCENȚI

Ibrahem ASLA

Abstract


Fenomenul motivației trebuie examinat și analizat nu doar prin prisma scopului, dar şi ca o modalitate de a avea succes și rezultate înalte. Succesul reprezintă nivelul cel mai înalt în realizarea scopului. Pentru diferite forme de activi­tate umană (joc, învățare, muncă sau creație), motivația și eficiența acesteia ca factor de mobilizare pentru realizarea cu succes a acestora reprezintă un interes aparte. În acest context, problematica motivației pentru succes la adolescenți este importantă nu doar din punct de vedere teoretic, dar și practic.

SELF ESTEEM AND MOTIVATION FOR SUCCES OF TEENAGERS

Motivation should not be considered and interpreted as a purpose, but served as a way of achieving high success. Success is a higher level of accomplishment of a purpose. From the perspective of the different forms of human activity (play, learning, work, creation), what is of interest is the value of motivation and its propulsive efficiency. In this context, the problem of motivation for success to adolescent has not only a theoretical importance, but also a practical one.


Keywords


self-esteem, success, school failure, satisfaction, factor, motivation, need for achivement, potential.

Full Text:

PDF

References


GOLU, P., VERZA, E., ZLATE, M. Psihologia copilului. Bucureşti: Editura Didactică și Pedagogică, 1993.

DWECK, C.S. Motivation and self regulation across life. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

GOLU, P. et al. Op. cit.

HARTER, S. Causes and consequences of low self-esteem in children and adolescence, 2000.

DWECK, C.S. Op. cit..

SAVCA, L. Psihologia personalităţii în dezvoltare. Chişinău, 1993.

BECA, E. Adolescenţa – căutarea identităţii. În: Revista de psihologie, 2000, nr.2.

HARTER, S. Op. cit.

HUMPHREYS, T. Stima de sine. Cheia pentru viitorul copilului tău. Elena Francisc Publishing, 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.