VALORIFICAREA EGALITĂȚII DE GEN ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC ÎN REPUBLICA MOLDOVA: REALITĂȚI ŞI PERSPECTIVE

Eugenia GANEA, Valentina BODRUG-LUNGU

Abstract


În articol sunt abordate inegalitățile de gen în învățământul profesional tehnic și rolul pe care îl joacă normele sociale și prejudecățile de gen. Cercetarea  este determinată de necesitatea elaborării unui suport teoretic și metodologic pentru cadrele didactice și alți actori responsabili de politici în domeniul învățământului profesional tehnic. Obiectivele cercetării constau în a discuta rolul școlilor profesionale și rolul pe care îl au în pregătirea elevilor, în a dezvolta competențe sensibile la dimensiunea de gen a cadrelor didactice în instituțiile de învățământ profesional tehnic, în a elimina prejudecățile de gen în cadrul procesului educațional și didactic și în a crea un mediu sensibil la dimensiunea de gen.

MAINSTREAMING GENDER EDUCATION IN PROFESSIONAL TECHNICAL EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA: REALITIES AND PERSPECTIVES

The present publication is dedicated to the subject of gender-related inequalities in vocational/technical education and role of social norms and gender bias. The research problem is determined by the need to develop a theoretical and methodological support for the teaching staff and for other actors responsible for policies on vocational/technical education. The objectives of the research are to discuss the role played by vocational schools related to educating of the future labour force for the labour market, develop gender-sensitive competences of teachers in secondary vocational/ technical education, eliminate gender bias in the education and teaching process, create a gender-sensitive environment in vocational/technical schools.


Keywords


gender inequality, gender mainstreaming, gender bias, education policies.

Full Text:

PDF

References


The Global Gender Gap Report. Cologny/Geneva: The World Economic Forum., 2016, p.10.

The Global Gender Gap Report. Cologny/Geneva: The World Economic Forum, 2015.

The Global Gender Gap Report. Cologny/Geneva: The World Economic Forum, 2014, p.56-57.

Portretul statistic al femeilor și bărbaților din Republica Moldova, 2016 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5106&parent=0

BODRUG-LUNGU, V., TRIBOI, I., GANEA, E. Raport de evaluare a implementării Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015. Chișinău: Misiunea OSCE în Moldova, Gender-Centru, 2016, p.82.

DUFLO, E. Women Empowerment and Economic Development. In: Journal of Economic Literature, 2012, no50(4), p.1051-1079.

Raport privind sărăcia în Republica Moldova 2011. Chișinău: Ministerul Economiei al Republicii Moldova, 2012.

Policy responses: Now & Beyond 2014. Geneva UNECEF Regional Report. UNECEF Regional Conference, 1‐2 July 2013.

Recomandarea CM/Rec (2007) 17 a Comitetului de Miniştri către statele membre privind standardele şi mecanismele de asigurare a egalităţii de gen.

BODRUG-LUNGU, V. Promovarea egalităţii de gen şi abilitarea femeilor: o şansă reală pentru accelerarea dezvol-tării. În: Al treilea raport cu privire la Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului. Republica Moldova, 2013. Chișinău: Guvernul Republicii Moldova, UNDP, p.25-28.

Recomandarea CM/Rec (2007) 17 a Comitetului de Miniştri către statele membre privind standardele şi mecanismele de asigurare a egalităţii de gen


Refbacks

  • There are currently no refbacks.