IMPLICAREA MEMORIEI ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚARE LA ELEVII DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ

Oxana GROSU

Abstract


Memoria este unul dintre procesele psihice care stau la baza procesului de învățare școlară. Învățarea este tratată în corelație cu memoria, iar noile condiții în care este pus să acționeze elevul de vârstă școlară mică înaintează sarcini mult mai complexe, producând schimbări importante ale memoriei. Fără procesele memoriei învățarea școlară este de necon­ceput, deoarece memorarea, păstrarea, recunoașterea și reproducerea materialului studiat sunt condiții indispensabile în însușirea cunoștințelor în școală. De aceea, dezvoltarea și optimizarea memoriei la elevii de vârstă școlară mică rămâne o preocupare importantă a educației. Scopul studiului dat este de a determina specificul implicării memoriei în procesul de învățare la elevi.

CHILDREN MEMORY IMPLICATION FOR LEARNING IN PRIMARY SCHOOL

Memory is one of  the mental process considered the basis of learning. There is a strong correlation between memory and learning, due to this fact the primary school children are to fulfil complex tasks and as a result, important changes are made in their memory. Without the memory process, learning is inconceivable as the encoding, storage and recognition of information is vital for learning acquisition process. Memory development and its improvement in primary school children is a great concern of the education. The aim of this study is to determine the peculiarities of memory implication at children for learning in primary school.


Keywords


memory, school children, learning, development, correlation, knowledge.

Full Text:

PDF

References


www.scritub.com/sociologie/psihologie/MEMORIA 82981.php

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.

DRĂGAN, I., PARTENIE, A. Psihologia învățării. Timișoara: Excelsior, 1997.

Ibidem.

RUSU, E. Specificul afirmării calităților memoriei la elevii de vârstă școlară mică. În: Monitorizarea cunoașterii axată pe obținerea performanțelor: Materialele Conferinței științifice naționale cu participare internațională, 22-23 aprilie 2016. Chișinău: UST, 2016, p.95-100.

GOLU, P. Învățare și dezvoltare. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1985.

RUSU, E. Op. cit.

NEACȘU, I. Instruire și învățare. București: Editura Științifică, 1990.

GOLU, P. Op. cit.

RUSU, E. Op. cit.

STĂNCULESCU, E. Psihologia educației de la teorie la practică. București: Editura Universitară, 2013.

Apud RUSU, E. Op. cit.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.