AUTOAPRECIEREA ŞI COMUNICAREA LA ŞCOLARII DE VÂRSTĂ MICĂ: ANALIZĂ COMPARATIVĂ

Svetlana TOLSTAIA, Maria ROŞCA

Abstract


În lume, fiecare copil este unic în felul său. Autocunoașterea și autoaprecierea Eu-lui denotă capacitatea copilului de a-și recunoaște propriile calități și neajunsuri sau, cu alte cuvinte, capacitatea de a fi conștient de sine, ceea ce duce la sporirea autoacceptării și la o bună autocunoaștere și autoapreciere. Prin comunicare este posibilă îmbunătățirea imaginii de sine și ameliorarea relațiilor interpersonale ale copilului.

AUTHORIZATION AND COMMUNICATION TO LITTLE SCHOOLS:

COMPARATIVE ANALYSIS

Every child in the world is unique in its own way. Self-knowledge and self-appreciation of the Ego denotes the child's ability to recognize its own qualities and shortcomings, or in other words, the ability to be self-aware, which increases self-acceptance and good self-knowledge and self-esteem. Through communication, it is possible to improve self-image and improve the interpersonal relationships of the child.


Keywords


child, communication, self-esteem, me, interpersonal relationships.

Full Text:

PDF

References


MATTHEWS, G., DEARY, I.J., WHITEMAN, M.C. Psihologia personalității: trăsături, cauze, consecințe. Iași: Polirom, 2005. 508 p.

GOLU, M. Bazele psihologiei generale (ed. a II-a). București: Editura Universitară, 2005. 711 p.

ZLATE, M. Eul și personalitatea (ed. a II-a). București: Trei, 1999. 255 p.

BRANDEN, N. Cei șase stâlpi ai respectului de sine. București: Amsta Publishing, 2008. 352 p.

ILUȚ, P. Valori, atitudini și comportamente sociale: Teme actuale de psihosociologie. Iași: Polirom, 2004. 256 p.

CHELCEA, S. Personalitate și societate în tranziție: Studii de psihologie socială. București: Societatea Știință și Tehnică, 1994. 336 p.

PIAGET, J., INHELDER, B. Psihlogia copilului (ed. a II-a). Chișinău: Cartier, 2011. 160 p.

ȘCHIOPU, U., VERZA, E. Psihologia vârstelor: ciclurile vieții. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1997. 397 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.