IMAGINEA FIGURILOR PARENTALE ÎN CONSULTAȚIA PSIHANALITICĂ: CERCETARE ȘI PSIHOTERAPIE

Zinaida BOLEA, Constanţa PODUBNÎI

Abstract


În lucrare este prezentată traiectoria gândirii imaginilor parentale în spaţiul şcolii psihanalitice. Imaginea maternă şi imaginea paternă sunt prezentate prin prisma operei lui S.Freud, M.Klein, D.Winnicott, A.Green. Imaginile parentale au fost gândite în psihanaliză în corelație cu materialul clinic adus în cabinet, dar și cu referințele de rigoare la mitologie, cultură, antropologie etc. Imaginile parentale sunt prezente în spaţiul psihanalitic psihoterapeutic şi le vom identifica în jocul copilului, în desenele lui, în testele proiective. Psihanalistul este invitat şi el, în procesul travaliului psihanalitic, să comunice cu aceşti părinţi, deopotrivă reali şi fantasmatici. Dintr-o  perspectivă psihanalitică, procesul psihanalitic este şi unul de cercetare, fiind respectate în acest demers principiile abordării ideografice. Autorii se întreabă asupra posibili­tăţii de conlucrare epistemologică între abordarea psihanalitică şi abordarea cantitativă. 

PARENTAL FIGURES IN PSYCHOANALYTIC CONSULTATION: RESEARCH AND PSYCHOTHERAPY

The paper presents the trajectory of thinking about parental images in
the psychoanalytic approach. The paternal images are presented through
the work of S.Freud, M.Klein, D.Winnicott, A.Green. Parental images were
thought in psychoanalysis, starting from the clinical material brought to
the cabinet, but also with the appropriate references to mythology,
culture, anthropology etc. Parental images are present in the psychoanalytic
field and we will identify them in the child's play, in his drawings, in the projective
tests. The psychoanalyst is also invited, in the process of psycho­ana­lytic
labor, to communicate with the parents, both real and fantastic. From a
psychoanalytic perspective, the psycho­analytic process is also a research
one, the principles of the ideographic approach being respected in this approach.
The authors question the possibility of epistemological collaboration between the
psychoanalytic approach and the quantitative approach.

Keywords


parental image, partial object, total object, psychoanalytic research, qualitative research.

Full Text:

PDF

References


FREUD, S. Micul Hans. Analiza fobiei unui băiețel de 5 ani. În: Nevroza la copil. București: Trei, 2000, p.9-141.

FREUD, A. Eul şi mecanismele de apărare. Bucureşti: Editura Fundaţiei Generaţia, 2002. ISBN 973-85683-0-7

FREUD, A. Normal şi patologic la copil. Evaluări ale dezvoltării. Bucureşti: Editura Fundaţiei Generaţia, 2002. ISBN 973-85683-3-1

WINNICOTT, D. Aspecte clinice şi metodologice ale regresiei în cadrul psihanalitic. În: De la pediatrie la psih-analiză. Bucureşti: Trei, 2003.

KLEIN, M. Iubire, vinovăţie şi reparaţie. Bucureşti: Trei, 2012. ISBN 978-973-707-558-1

ABRAHAM, J. Limbajul lui Winnicott. Un dicţionar explicativ al termenilor winnicottieni. Bucureşti: Editura Fundaţiei Generaţia, 2013. ISBN 978-973-1998-12-1

LEBOVICI, S. Arborele vieții. Elemente de psihopatologia bebeluşului. București: Editura Fundației Generația, 2006. ISBN 973-87797-0-7

QUINODOZ, J.-M. Citindu-l pe Freud. Bucureşti: Editura Fundaţiei Generaţia, 2005. ISBN 973-86377-4-0

WINNICOTT, D. Teoria relaţiei părinte-bebeluş. În: Procesele de maturizare. Bucureşti: Trei, 2004. ISBN 973-707-005-4

LITLLE, M. Lorsque Winnicott travaille dans des zones où dominent les angoisses psychotiques – un compte rendu personnel. En: Transfert et états limites. (coord.) ANDRÉ, J., THOMPSON, C. Paris: Presses Universitaires de France, 2002, p.105-151.

ГРИН, А. Мертвая мать. В: Французкая психоаналитическая школа. / Под ред. А.ЖИБО, А.В. РОССОХИН. СПБ: Питер, 2005, с.333-361.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.