PERSPECTIVE PSIHANALITICE ASUPRA FENOMENULUI PERICULOZITĂȚII ȘI AGRESIVITĂȚII UMANE

Zinaida BOLEA, Ion CUREA

Abstract


În articol sunt analizate principalele abordări psihanalitice privind problema agresivității, a gradului de periculozitate și riscului de recidivă în cazul actelor delincvente. Sunt prezentate teoriile freudiene asupra agresivității umane (pulsiunea de moarte, sentimentul nevrotic de vinovăție și nevoia de pedeapsă), teoriile kleiniene (invidia primitivă, poziția schizo-paranoidă și poziția depresivă, clivajul), perspectiva winnicottiană privind semnificația terapeutică a unor acte delincvente la adolescenți. La fel, sunt anunțate și perspectivele contemporane psihanalitice asupra unor forme de tulburări narcisice care nuanțează și mai mult problematica actului delincvent și a agresivității. Autorii constată că teoriile psihanalitice per­mit o diferențiere și o reprezentare foarte nuanțată a comportamentului delincvent și antisocial și contribuie la stabi­lirea limitei între un comportament delincvent cu periculozitate înaltă și unul cu periculozitate redusă.

PSYCHOANALYTIC PERSPECTIVES ON THE PHENOMENON OF HUMAN DANGER AND AGGRESSIONThe article presents an analysis of the main psychoanalytic approaches on the issue of aggression, the degree of danger and the risk of recidivism in delinquent acts. Freudian theories on human aggressiveness (death instinct, neurotic sense of guilt and need for punishment), kleinian theories (primitive envy, schizo-paranoid position and depressive position, splliting), vinnicottian perspective on the therapeutic significance of delinquent acts in adolescents are analyzed. Similarly, the psychoanalytical contemporary perspectives on some forms of narcissistic disorder are also announced, which further shades the issue of delinquency and aggression. The authors note that psychoanalytic theories allow a differentiation and a nuanced representation of delinquent and antisocial behavior and help to establish the boundary between delinquent behavior with high dangers and reduced dangers.

Keywords


psychoanalysis, delinquency, antisocial act, danger, death instinct, feeling guilty, schizo-paranoid position, depressive position, splitting.

Full Text:

PDF

References


FREUD, S. De ce război? În: Studii despre societate și religie. Bucureşti: Trei, 2000, p.207-221.

FREUD, S. Pulsiuni şi destine ale pulsiunilor. În: Psihologia inconştientului. Bucureşti: Trei, 2010, p.71-97

FREUD, S. Dincolo de principiul plăcerii. În: Psihologia inconştientului. Bucureşti: Trei, 2010, p.213-287.

LAPLANCHE, J., PONTALIS, J.-B. Vocabularul psihanalizei. Bucureşti: Humanitas, 1994. ISBN 973-28-0430-0

FREUD, S. Câteva tipuri de caracter din practica psihanalitică. În: Eseuri de psihanaliză aplicată. Bucureşti: Trei, 1999, p.271-303.

FREUD, S. Totem şi tabu. În: Studii despre societate şi religie. Bucureşti: Trei, 2000, p.337-537.

FREUD, S. Dostoievski şi paricidul. În: Eseuri de psihanaliză aplicată. Bucureşti: Trei, 1999, p.357-382.

KLEIN, M. Invidie şi recunoştinţă. Bucureşti: Trei, 2006. ISBN 978-973-707-127-9

WINNICOTT, D. Tendinţa antisocială. În: De la pediatrie la psihanaliză. Bucureşti: Trei, 2003, p.394-406.

ROUSSILLON, R. Manual de psihologie şi psihopatologie clinică generală. Bucureşti: Editura Fundaţiei Generaţia, 2010. ISBN: 973-1998-06-0


Refbacks

  • There are currently no refbacks.