ATITUDINEA ȘI COMPORTAMENTUL STUDENȚILOR FAȚĂ DE VALORILE DE MEDIU: O PERSPECTIVĂ PSIHOSOCIALĂ

Mioara BORZA, Camelia SOPONARU

Abstract


Provocările sociale din ultimii 15-20 de ani au marcat semnificativ indivizii și colectivitățile. Printre valorile la care omul își raportează azi existența se află și valorile de mediu. În acest sens am realizat o anchetă pe un eșantion de 308 studenți de la Facultatea de Economie (Iași și Bălți) și de la Facultatea de Geografie (Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași). Scopul este analiza legăturii dintre personalitate, starea de bine, nivelul satisfacției vieții și valorile de mediu prin prisma atitudinilor și comportamentelor față de acestea. Rezultatele arată că diferențele sociodemografice și educațio­nale amprentează percepția valorilor de mediu. Contextul alegerii temei este dat de recunoașterea relațiilor de interde­pendență dintre om și natură, explicabile, inclusiv, prin mecanismele psihologiei sociale.

STUDENTS 'ATTITUDE AND BEHAVIOR TOWARD THE ENVIRONMENTAL VALUES: A PSYCHO-SOCIAL PERSPECTIVE

 

The social challenges of the past 15-20 years marked significantly the individuals and communities. Among the values to which man reports nowadays his existence, are the environmental values, too. In this sense we conducted a survey on a sample of 308 students from Economics (Iași and Bălți) and Geography („Al.I.Cuza” University of Iasi). The aim is to analyze the linkage between personality, well-being, the level of life satisfaction and environmental values through attitudes and behaviors towards them. The results show that the socio-demographic and educational differences mark the perception of environmental values. The context of choosing this subject is given by the recognition of rela­tionships of interdependence between man and nature, explained inclusively by the mechanisms of social psychology.


Keywords


environmental values, students, attitudes, behaviours, personality, wellbeing, life satisfaction, social psychology.

Full Text:

PDF

References


SCHROEDE, H.W. Environmental values and their relationship to ecological services. Make no little plans. In: The Environmental Design Research Association, 2011, p.213-215.

BONCU, Ș. Psihologia mediului: Suport de curs. Iași: Editura Universității „Al.I. Cuza”, 2014.

OLTEANU, C.M. Reprezentări sociale, opinii și atitudini ecologice la elevi, studenți și personal din industrie: Teză de doctorat. Universitatea „Babeș Bolyai”. Cluj-Napoca, 2012.

CRISTAFOVICI, P., REMEȘOVSCHI, N. Cultura și impactul valorilor culturale asupra comportamentului con¬su-matorului. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Șttiințe exacte și economice, 2017, nr.2(102), p.216-220.

IACOB, D. Developing the attitudes of care and preservation of the environment in preschool. In: Romanian Journal of Education, 2010, vol.1, no.2, p.81-90.

WINTER, C., LOCKWOOD, M. A model for measuring natural area values and park preferences In: Environmental Conservation, 2005, no.32 (3), p.270-278.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.