FACTORII INDIVIDUALI ȘI SOCIALI ÎN MANIFESTAREA AGRESIVITĂȚII LA CONDUCĂTORII AUTO

Ina BOTNARI, Angela POTÂNG

Abstract


Studiile în domeniul psihologiei transporturilor sunt axate pe cunoaşterea şi explicarea comportamentului în trafic, pe identificarea factorilor ce influenţează comportamentul conducătorului auto, precum şi pe studierea fenomenului de agresivitate la conducătorii auto. Manifestarea agresivității în trafic (încălcarea regulilor de circulație, agresivitate verbală și fizică, manifestarea agresivităţii cu ajutorul automobilului etc.) poate fi influențată atât de factorii sociali, individuali, precum și de factorii de mediu care se pot exprima variat. Ponderea acestor manifestări este diferită și în funcție de cultură, mentalitate, vârsta și sexul șoferilor, anonimatul în trafic, factorii de personalitate, stilul de viață și atitudinile conducătorilor auto. Studiul acestor factori sociali și individuali poate aduce contribuții importante la explica­rea și diminuarea agresivității din trafic, ceea ce frecvent produce diverse consecințe tragice.

INDIVIDUAL AND SOCIAL FACTORS IN MANIFESTING DRIVERS AGGRESSION

Studies in the field of transport psychology focus on knowing and explaining traffic behavior, identifying factors that influence driver՚s behavior, and studying the driver՚s aggressiveness phenomenon. The manifestation of aggression in traffic (violation of traffic rules, verbal and physical aggression, aggressiveness using car, etc.) can be influenced by both social, individual factors, as well as environmental factors that can be varied. The share of these events is different depending on the culture, mentality, age and the sex of drivers, traffic anonymity, personality factors, lifestyle and attitudes of drivers. The analysis of these social and individual factors can help explain and diminish the aggressiveness in traffic, which often leads to various tragic consequences.  


Keywords


drivers, traffic aggressiveness, individual factors, social factors, traffic behavior.

Full Text:

PDF

References


ARSENE, A. Psihologia transporturilor. Note de curs. Pitești: Universitatea din Piteşti. [Disponibil: https://ru.scribd.com/document/35827679/Psihologia-Transporturilor]

HAVÂRNEANU, G. Psihologia transporturilor. Iași: Polirom, 2013.

Apud HOHN, M. Psihologie aplicată în transporturi. Timișoara: Tipografia Universităţii de Vest, Timişoara, 2009.

BLAJ, C.D. Comportamentul la volan. București: Editura Medicală, 1982.

https://ru.scribd.com/document/35827679/Psihologia-Transporturilor

http://revistadepsihologie.ipsihologie.ro/images/revista_de_psihologie/2011_04/art2020Popa.pdf

GHITA, A. Agresivitatea în trafic, forme și manifestări. Iași: Lumen, 2010.

http://revistadepsihologie.ipsihologie.ro/images/revista_de_psihologie/2011_04/art2020Popa.pdf

BONCU, Ş. Psihologie Socială. Note de curs (Comportamentul agresiv). Iași: Universitatea Al.I. Cuza, Iaşi, 2004.

HAVÂRNEANU, G. Op. cit.

PEREPJOLKINA, V., REŅĢE, V. Drivers’ age, gender, driving experience, and aggressiveness as predictors of aggressive driving behaviour”. In: SIGNUM TEMPORIS. Journal of Pedagogy and Psychology; The Journal of Riga Teacher Training and Educational Management Academy. Vol.4 Issue 1. Riga, 2011, p.62-72.

HOHN, M. op. cit.

NAJEEB, M.P.M. A study of the psychological factors that influence the rule violation behaviour of drivers. [Disponibil: http://www.ictct.org/migrated_2014/ictct_document_nr_906_Najeeb.pdf]

PEREPJOLKINA, V. Aggressive driving: associations between car’s brand and driver’s gender among young drivers in Latvia. In: SIGNUM TEMPORIS. Journal of Pedagogy and Psychology; The Journal of Riga Teacher Training and Educational Management Academy. Vol.2 Issue 1. Riga, 2011, p.85-92.

https://ru.scribd.com/document/35827679/Psihologia-Transporturilor

BOTNARI, I., POTANG, A. Modele psihologice ale comportamentului conducătorilor auto în trafic. În: Simpozio-nul național KREATIKON de Psihologie aplicată. Iași, 2017.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.