CERCETAREA PSIHOLOGICĂ A INTERESULUI ELECTORAL LA VÂRSTA TINEREȚII

Petru JELESCU, Ana ZATUŞEVSCHI

Abstract


În acest articol este analizată problema absenteismului electoral în rândul tinerilor din cadrul ultimelor alegeri pre­zidențiale, care s-au desfășurat  în toamna anului 2016, prin prisma secționării perioadei tinereții, raportată la criteriul gender (bărbați/femei), habitat (rural/urban) și votul din diaspora, precum și necesitatea abordării subiectului respectiv din perspectiva psihologică. Este examinată problema întocmirii unor tehnici adecvate de cercetare experimentală a inter­esului electoral la vârsta tinereții.

THE PSYCHOLOGICAL RESEARCH OF THE ELECTORAL INTEREST OF YOUNG PEOPLE

This article analyzes the problem of youth absenteeism in the last presidential election, which took place in the autumn of 2016, through the segmentation of the youth period, based on gender (male/female), rural (urban) habitat, and the diaspora vote, and the need to address the subject from a psychological perspective. The issue of developing appropriate experimental research techniques of electoral interest at the age of youth is examined.


Keywords


elections, electoral interest, electoral absenteeism, presidential election psychological research, techniques, young people.

Full Text:

PDF

References


Cunoaște dreptul tău electoral. Ediția a treia, revizuită și completată. Chișinău, 2015 [Accesat: 9.10.2018]. Disponibil http://www.cec.md/files/files/ghidcunoastedreptultauelectoral_6632001.pdf:

JELESCU P., CIOBANU, E. Problema intereselor şi a dezvoltării lor la adolescenți. În: Materialele Conferinței științifice anuale a profesorilor şi cercetătorilor UPS „Ion Creangă” cu tema „Probleme ale științelor socio¬uma-nistice şi modernizării învățământului”. Chișinău: Tipografia UPS „Ion Creangă” , 2014, p.389-393.

JELESCU P., CIOBANU E., JELESCU, D. Educația electorală şi interesul pentru alegeri al votanților începători. În: Eficiența învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne. Materialele Conferinţei stiințifice internațio¬nale din 11-12 decembrie 2014. Chișinău, IŞE: Cavaiol, 2014, p.3-8.

JELESCU P., ZATUȘEVSCHI A., JELESCU D. Tratarea interdisciplinară a interesului electoral. În: Psihologie. Pedagogie specială. Asistență socială, 2018, nr.2(51), p.74-81.

ȘCHIOPU, U., VERZA, E. Psihologia vârstelor: ciclurile vieții. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1997.

JELESCU P., CIOBANU E. Elaborarea sondajelor de opinie privind studierea intereselor electorale ale adolescenților. În: Psihologie. Pedagogie specială. Asistență Socială, 2015, nr.3(40), p.77-87.

GÉLINEAU, F.R., MORIN-CHASSÉ, A. Chairs de recherche electorale et parlementaire, No1. Département de sciencepolitique, Faculté des sciencessociales, Université Laval, Québec, Canada, 2009, p.45-65.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.