ADAPTAREA SOCIAL-PSIHOLOGICĂ: DELIMITĂRI CONCEPTUALE

Oxana PALADI

Abstract


În articol sunt prezentate delimitările conceptuale cu referire la adaptarea social-psihologică a personalității. Lite­ra­tura de specialitate reflectă în mod diferit viziunile autorilor despre acest concept, deoarece cuprinde componente variate. Adaptarea constituie obiectul de cercetare pentru mai multe științe, fiind studiat de-a lungul timpului în special din punct de vedere social și psihologic. Actualmente, este necesară studierea amplă a adaptării social-psihologice a personalității, deoarece are repercusiuni directe atât asupra stării generale de bine, cât și asupra relațiilor interpersonale echilibrate cu ceilalţi din jur.

THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION: CONCEPTUAL DELIMITATIONS

In this article the conceptual delimitations with reference to the social and psychological adaptation of the personality are presented. Specialty literature reflects differently the authors' visions of this concept, as it contains various compo­nents. Adaptation is an object of research for several sciences, being studied over time, especially from a social and psychological point of view. At present, it is necessary to study the socio-psychological adaptation of the personality as it has direct repercussions both on the general state of well-being and on the balanced interpersonal relations.


Keywords


adaptation, social and psychological adaptation, personality.

Full Text:

PDF

References


Marele dicționar al psihologiei. București: Trei, 2006.

ŞCHIOPU, U. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Babel, 1997.

DORON, R., PAROT, F. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Humanitas, 2007.

TUCICOV, B. A. Dicționar de psihologie socială. 1981.

JUNG, C. Puterea sufletului. Antologie II. Descrierea tipurilor psihologice. Bucureşti: Anima, 1994.

PIAGET, J. Psihologia inteligenţei. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1965.

ADLER, A. Cunoaşterea omului. Bucureşti: Iri, 1996.

EVEN, R.B. Introducere în teoriile personalității. București: Trei, 2012.

EYSENCK, H.J. Personal preferences, aesthetic sensitivity and personality in trained and untrained subjects. In: Journal of Personality, 1972, vol.40, issue 4. London: Institute of Psychiatry.

KLEIN, R.M. Dicționary of Sport Science. Schorndorf: Edit. E. Beyer, Karl Hofmann Verlag, 1987.

CAVELL, T.A. Social adjustment, social performance, and social skills: A tri-component model of social competence. In: Journal of Clinical Child Psychology, 1990, no.19.

POPESCU-NEVEANU, P. Personalitatea şi cunoaşterea ei. Bucureşti: Editura Militară, 1969.

COAŞAN, A., VASILESCU, A. Adaptarea şcolară. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988.

MURARIU, D. Impactul psihodinamicii neurocerebrale asupra adaptării sociale a adolescenților: Teza de doctor în psihologie. Chișinău, 2015.

BABA, A., CIUREA, R. Stresul, adaptare şi patologie. Bucureşti: Academia Română, 1992.

ЛЕОНТЬЕВ, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. Москва: Политиздат, 1975.

РУБИНШТЕЙН, С.Я. Психология умственно отсталого школьника. Москва: Просвещение, 1986.

CНEГИPEВA, T.B. Особенности межличностного воспитания в подростковом возрасте. Москва, 1988.

ПЕТРОВСКИ, A.B. Личность. Деятельность. Колектив. Москва: Просвещение, 1982.

БЕРЕЗИН, Ф.Б. Психология и психофизиология адаптации человека. Ленинград, 1988.

РЕАН, А.А. Психология изучения личности: Учебное пособие. СПб.: Изд.-во Михайлова В.А., 1999.

KRÂSIKO, V.G. Psihologia socială / Trad. V.Poleanu, București: Europress Group, 2007.

VOICU, B., VOICU, M. Valori ale românilor: 1993-2006. O perspectivă sociologică. Iași: Institutul European, 2007.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.