PSYCHOLOGICAL WELLBEING OF ELDERLY PEOPLE IN INDONESIA: JAVANESE PSYCHOLOGICAL WELLBEING PERSPECTIVE

Listyati Setyo PALUPI

Abstract


Psychological well-being or sometimes called happiness is associated with mental health. Happiness has become an important goal to achieve by everyone including elderly people. The psychological wellbeing of elderly people is some­times hard to achieve because of the health and social problem that they experienced. They often feel stress of their circumstances of being old and experiencing decline in their physiological function. Not only physical problems but also socio-economic problems such as status change from the employment status to the retirement one influence their income. The stress that they experience often reduces their sense of psychological wellbeing and as a result they have a negative mental health state. Therefore, it is important to understand the psychological state of elderly people to help them avoid a negative mental health state. It is said that culture influences how people perceive something including on how they perceive happiness or psychological wellbeing. One of the psychological wellbeing perspective is the Javanese psycho­logical wellbeing perspective. Javanese psychological wellbeing perspective states that happiness is influence by their ability to recognize their own feeling and other people՚s feelings that could make them achieve rasa bebas or feeling free from conflict that could lead them to achieve happiness or a high level of psychological wellbeing. The aim of this research is to investigate the relationship between pangawikan pribadi (mawas diri) and rasa bebas with their psychological wellbeing in elderly people. This research belongs to a survey research in which the samples studied are elderly Javanese people living in Surabaya, Indonesia. The sampling technique used is purposive sampling.

STAREA DE BINE LA PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ:

PERSPECTIVA JAVANEZĂ PRIVIND STAREA DE BINE

Starea de bine sau, cum mai este numită uneori, starea de fericire este în strânsă legătură cu sănătatea mintală. Feri­ci­rea este un scop important de atins pentru fiecare individ, inclusiv pentru persoanele în vârstă. Pentru persoanele în vârstă starea de bine este totuşi dificil de atins, din cauza problemelor sociale şi de sănătate cu care se confruntă aceste persoane. În mod frecvent, ele trăiesc stări de stres din cauza faptului că, fiind bătrâne, funcţiile lor psihice sunt în declin. Nu doar problemele fizice, dar şi cele de ordin socioeconomic, cum ar fi trecerea de la statutul de angajat la cel de pensio­nar, care se răsfrânge şi asupra veniturilor acestor persoane, condiționează acest declin. Stresul pe care îl resimt deseori diminuează starea de bine a acestor personae şi, în consecinţă, se înrăutăţeşte şi starea lor de sănătate. Astfel, este impor­tant să înţelegem cum se manifestă starea de bine la persoanele în vârstă, pentru a le putea ajuta să evite agravarea sănătăţii. Se ştie că mediul cultural înfluenţează felul în care persoanele percep ceva anume, implicit starea de fericire sau starea de bine. Una dintre perspectivele asupra stării de bine este cea javaneză. Conform acestei perspective, starea de bine este influenţată de abilitatea persoanelor de a-şi recunoaşte emoţiile proprii şi pe ale altora, ceea ce le ajută să atingă rasa be­bas, o stare de detaşare de situaţiile conflictuale care le-ar împiedica să trăiască stări de fericire sau un nivel înalt al stării de bine. Scopul acestei cercetări este de a investiga relaţia dintre pangawikan pribadi (mawas diri) şi rasa bebas şi implicaţiile pe care acestea le au asupra stării de bine. Cercetarea a fost realizată pe persoane javaneze de vârsta a treia din Surabaya, Indonezia, participanţii fiind selectaţi conform scopului studiului (eşantion ilustrativ).


Keywords


Psychological wellbeing, pangawikan Pribadi (Mawas Diri), rasa bebas, Javanese, Indonesia

Full Text:

PDF

References


SEGRIN, C., TAYLOR, M. Positive interpersonal relationships mediate the association between social skills and psychological well-being. 2007, no 43(4), p.637-646. Available from:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886907000359

Ibidem.

RYAN, R.M, DECI, E.L. On happiness and human potentials. In: A Review of Research on Hedonic and Eudaimonic Well-Being. 2001.

CHIRKOV, V., RYAN, R.M., KIM, Y., KAPLAN, U. Differentiating autonomy from individualism and independence: A self-determination theory perspective on internalization of cultural orientations and well-being. In: J. Pers. Soc. Psychol. 2003, no 84(1), p.97-110.

DOWNIE, M., KOESTNER, R., ELGELEDI, S., CREE, K. The Impact of Cultural Internalization and Integration on Well-Being among Tricultural Individuals. Personal Soc Psychol Bull [Internet]. 2004 Mar 1;30(3):305–14. Available from: http://psp.sagepub.com/content/30/3/305.abstract

Ibidem.

HADIUDIN, M.N. Biografi dan Pemikiran Ki Ageng Suryomentaram. Sunan Kalijaga Islamic State University, 2010.

PRATISTI, D.W., PRIHARTANTI, N. Konsep Mawas Diri Suryomentaram dengan Regulasi Emosi. In: J. Penelit Hum., 2012, no 13(1), p.16-29.

SURYOMENTARAM, K.A. Wejangan Pokok Ilmu Bahagia. Seri III. Suastika K.O. editor. Jakarta: Yayasan Idayu, 1975, 33 p.

Ibidem.

SEGRIN, C., TAYLOR, M. Op. cit.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.