EFECTE FORMATIVE ALE MODELULUI PEDAGOGIC DE FORMARE A COMPETENŢEI DE SELF-MANAGEMENT AL ACTIVITĂŢII DE ÎNVĂŢARE LA STUDENŢI

Lilia LAŞCU

Abstract


Articolul prezintă implementarea și validarea experimentală a eficacității Modelului pedagogic de formare a com­petenţei de self-management (MPFCSM) al activităţii de învăţare la studenţi – pe de o parte, și determinarea nivelului final de deținere a competenței de self-management al activității de învățare la studenții de azi – pe de altă parte. În acest context, sunt determinate criteriile de constatare a nivelului competenței de self-management al activității de învățare la studenți, sunt prezentați indicatorii de performanță privind aprecierea nivelului de formare a competenței nominalizate și elaborate instrumentele de constatare a nivelului final de deținere a competenței de self-management al activității de învățare la studenți. Articolul prezintă rezultatele studiului prelucrate statistic și analizate textual.

FORMATIVE EFFECTS OF THE PEDAGOGIC MODEL FOR THE TRAINING THE SELF-MANAGEMENT COMPETENCE IN STUDENTS ̓ LEARNING ACTIVITY

This article presents the implementation and validation of the efficacy of the Pedagogical Model of Self-Management Competence (MPFCSM) learning activity on the one hand and the determination of the final level of self-management competency of the learning activity to students modern, on the other hand. In this context, the criteria for determining the level of competence of self-management of the learning activity of students are presented, as well the performance indicators regarding the assessment of the level of the nominated competence formation and the elaborated the tools for finding the final level of self-management competence learning activity to students are presented. The article gives the results of the study, statistically processed and textually analyzed.

 


Keywords


competence, self-management, activity, learning activity, training, pedagogical model, criteria, indicators.

Full Text:

PDF

References


LAȘCU, L. Fundamentarea conceptuală a modelului pedagogic de formare a competenței de self-management al activității de învățare la studenți. În: Învățământul superior: tradiții, valori, perspective. Materialele Conferinţei ştiinţifice naționale cu participare internațională. Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2018, p.61-68.

LAȘCU, L. Metodici de diagnosticare a nivelului competenţă de self-management al activităţii de învăţare la studenţi. În: Materialele Conferinței științifico-practice naționale cu participare internațională ,,Monitorizarea cunoașterii axată pe obținerea performanțelor”. Chișinău: UST, DGETS, LT,,Orizont”, 2016, p.8.

LAȘCU L., BOTNARI V. Competența de self-management al activității de învățare la studenți – prioritate actuală a învățământului academic. În: Acta et Commentationes, Științe ale Educației, 2015, nr.2 (7), p.4-13.

http://statisticasociala.tripod.com/teh_par.htm (Testele parametrice t și z) (Accesat: 02.09.2015)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.