DEZVOLTAREA APTITUDINILOR ANTREPRENORIALE LA ELEVII CLASELOR GIMNAZIALE

Gabriela Mihaela LUPAŞCU

Abstract


În prezent, lumea se confruntă cu provocări majore, care se extind tot mai mult la nivelul economiei mondiale. Prezența antreprenorilor și a antreprenoriatului este necesară pentru a încuraja și a introduce schimbarea în societate, creșterea progresului social.

THE DEVELOPMENT OF THE ENTREPRENEURSHIP ABILITIES AT SCHOOL PUPILS

Presently, the world is facing the major challenges what are expanding more and more at the level of the national economy. The presence of entrepreneurs and that of entrepreneurship is necessary to encourage and to introduce change in society. 


Keywords


entrepreneur, entrepreneurship, entrepreneurial skills, self.

Full Text:

PDF

References


SCHUMPETER, J. Capitalism, socialism and democracy. London: Routledge, 1996.

Legea educației naționale, nr.1 din 2011. În: Monitorul Oficial. Partea I, 2011, nr.18.

Ibidem.

Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului national. Document de politici educaționale. Chișinău: Institutul de Științe ale Educației, 2015.

Codul Educației al Republicii Moldova, nr.152 din 2014. Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action= view&view=doc〈=1&id=355156

Ibidem.

Curriculum pentru învăţămîntul gimnazial (clasele V-IX). Chişinău: Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, 2013.

DERLOGEA, Ș., BOTA, G. 160 de activităţi dinamice (jocuri). Disponibil: TEAM BUILDING.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.