DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR ANTREPRENORIALE LA ELEVII CLASELOR PRIMARE

Raluca RĂŢOI

Abstract


În prezentul articol se descrie importanța dezvoltării capacităților antreprenoriale prin dezvoltarea creativității, dar și a altor componente (inițiativă și responsabilitate, lucru în echipă, toleranță pentru eșec, încredere în sine și optimism, independență, dorința de a câștiga, rezolvarea problemelor, determinare și perseverență), începând cu clasele primare, pentru a dezvolta la viitorii adulți o gândire economică într-o societate în continuă schimbare.

DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL CAPACITIES IN PRIMARY CLASSES

This article describes the importance of developing entrepreneurial capabilities by developing creativity and other components (initiative and responsibility, teamwork, tolerance for failure, self-confidence and optimism, independence, willingness to win, problem solving, determination and perseverance) with primary classes to develop future adults an economic thinking in a constantly changing society.


Keywords


entrepreneur, entrepreneurship, entrepreneurial capabilities, self, creativity, initiative and responsability, teamwork, tolerance for failure, self-confidence and optimism, independence, willingness to win, problem solving.

Full Text:

PDF

References


NEGUȚ, N. Cultură antreprenorială. Timișoara, 2010.

PINK, D. A vinde e omenește: adevărul surprinzător despre cum să-i convingi pe ceilalți. București: Publica, 2013.

Legea educației naționale, nr.1 din 2011. În: Monitorul Oficial. Partea I, 2011, nr.18.

Ibidem.

Curriculum școlar pentru învățământul primar. Chişinău: Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, 2010.

Comisia Europeană în http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/135EN.pdf [Accesat: 01.12.1017].

Ibidem.

Curriculum școlar pentru învățământul primar. Chişinău: Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, 2010.

NEGUȚ, N. Op. cit.

LANDAU, E. Psihologia creativităţii. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1970.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.