CONDIȚIILE REALIZĂRII MANAGEMENTULUI TIMPULUI ÎN ÎNVĂȚAREA AUTOREGLATĂ A STUDENȚILOR

Viorica REABOI-PETRACHI

Abstract


În contextul reformării sistemului de învăţământ reflectat în finalităţile educaţiei din Republica Moldova, au apărut elemente inovatoare susceptibile să genereze un randament sporit al politicilor educaţionale. Astfel, pentru a se ajunge în final la un proces de învaţare viabil, facil şi performant, a fost necesară adoptarea unor principii de acţiune care implică, în ansamblu, managementul timpului, centrat pe formarea şi dezvoltarea personalităţii umane, a abilităţilor şi competenţelor.

CONDITIONS FOR THE ADMINISTRATION OF TIME MANAGEMENT 

IN AUTHORIZED EDUCATION OF STUDENTS

The context of the reform of the education system reflected in the educational achievements of the Republic of Moldova, innovative elements emerged that are likely to generate a higher return on educational policies. Thus, in order to finally achieve a viable, easy and performing learning process, it was necessary to adopt action principles that involve, as a whole, time management centered on the formation and development of human personality, abilities and skills.


Keywords


academic time, time management, time conditions, intinse / extrinsic motivation, self-motivation.

Full Text:

PDF

References


FOCȘA-SEMIONOV, S. Învățarea autoreglată. Chișinău: Epigraf, 2010.

PINTRICH, P.R. Crrent Issues in Researchon Self-regulated Learning: A discussion with Comentaries (Special Issues). In: Education Psychologist, no30 (4), p.1-32.

TÎRCĂ, A. Management educațional. București, 2011.

ZIMMERMAN, B.J. Developing selfregulated learners: Beyond achievement to self-efficacy. Washington, DC: American Psychological Association.

ZIMMERMAN, B.J. Self-regulated learning and academic achievement: Theory, research, and practice. New York: Springer-Verlag, 2001.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.