ABORDĂRI CONCEPTUALE ALE COMUNICĂRII. DEFINIȚII ȘI IDENTITATE

Silvia NASTASIU

Abstract


A comunica nu înseamnă doar a vorbi, a transmite nişte cunoştinţe sau simple informații, niște noţiuni ori concepte generale, a primi și a oferi răspunsuri. Prin comunicare ne clădim propriul eu/sine şi o manieră individuală de a înțelege propria existență, precum și a celor din jur. În acest context, în articol sunt abordate unele aspecte conceptuale ale comu­nicării, dar și elementele principale ale actului de comunicare, imperios necesare în procesul de formare a competenței de comu­nicare interpersonală medic – pacient la mediciniști.

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE COMMUNICATION. DEFINITIONS AND IDENTITY

To communicate is not just to talk, to communicate some knowledge or simple information, some general notions or concepts, to receive and to provide answers. Through communication we build our own self and an individual way of understanding our own being and the existence of others. In this context, the article discusses some conceptual aspects of communication, but also the main elements of the communication act, imperious in the process of forming the competence of interpersonal communication doctor – patient for medical students.


Keywords


communication, concept, definition, model, receiver, emitter, message.

Full Text:

PDF

References


DOBRESCU, P. et.al. Istoria comunicării. București: Comunicare.ro., 2007. 376 p.

NOELLE-NEUMANN, E. Spirala tăcerii. Învelişul nostru social. / Traducere de Vlad Cucu Oancea. Bucureşti: Comunicare.ro., 2004, 372 p.

SFEZ, L. O critică a comunicării. / Traducere de Radu Gârmacea, Raluca Popescu și Sorin Gherguț. Bucureşti: Comunicare.ro., 2002. 136 p.

NOICA, C. Comunicare și cumencare. În: Cuvânt împreună despre rostirea românească. București: Eminescu, 1987, p.188-191.

FRANCK E. X. DANCE. The ‘Concept’ of Communication. In: Journal of Communication, 1970, no 20, p.201-210; apud Stephen W. Littlejohn. Theories of Human Communication, 3rd edition, Wadsworth Publishing Company, Belmont, 1989, p.5.

PÂNIȘOARĂ, I.-O. Comunicarea eficientă. Iași: Polirom, 2015, 478 p.

VICOL, M.I. Dezvoltarea competențelor comunicative la studenți prin intermediul strategiilor didactice interactive: Autoreferatul tezei de doctor. Chişinău: CEP USM, 2013, p.18-21.

EȘANU-DUMNAZEV, D. Formarea competenței de comunicare în limba străină la studenții mediciniști.Teză de doctor, 2017. Citat: 22.01.2018]. Disponibil: www.cnaa.md/files/theses/2017/52554/esanu-dumnazev _daniela _thesis.pdf

Dicționarul Explicativ al Limbii Române (DEX). Ed. a II-a. București: Univers Enciclopedic Gold., 2012. 1230 p.

TRAN, V. et.al. Teoria comunicării. Ed. a 2-a, rev. Bucureşti: Comunicare.ro., 2003. 193 p. Ibidem.

Ibidem.

GORAȘ-POSTICĂ,V. et.al. Psihopedagogia comunicării: Suport de curs. Chişinău: CEP USM, 2015, 148 p.

Ibidem.

LESENCIUC, A. Teorii ale comunicării. Ed. a 2-a, reviz. Braşov: Editura Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, 2017. 316 p.

Ibidem.

IONESCU - RUXĂNDOIU, L. Conversația: structuri și strategii. București: ALL, 1995. 99 p.

Ibidem.

DeVITO, J.A. Human Communication. The basic course. 8-th ed. Addison-Wesley: Educational Publishers Inc., 2000. 460 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.