REPERE PSIHOPEDAGOGICE DE FORMARE A ATITUDINILOR DE ÎNVĂȚARE LA ELEVI

Alexandra NOUR

Abstract


În articol este abordat conceptul privind formarea atitudinilor de învățare ca o construcţie complexă de reacţii cogni­tive, afective, comportamentale ale elevului, axate pe comprehensiune, pe experienţa de viaţă, pe interes şi motivaţie, pe convingeri, toate acestea orientând subiectul spre un anumit comportament vizavi de obiectul cercetat.

PSYCHO-PEDAGOGICAL LANDMARKS IN THE FORMATION OF

PUPILS' ATTITUDES TOWARDS LEARNING

The article involves a problem of forming attitudes of learning as a complex construction of cognitive, affective, behavioral reactions of the pupil, based on comprehension, on life experience, on interest and motivation, on beliefs, all by directing the subject towards a certain behavior towards the investigated object.


Keywords


attitudes, learning attitudes, cognitive, affective, behavioral reactions, learning, learning dimensions.

Full Text:

PDF

References


ALLPORT, G. Structura și dezvoltarea personalității (trad. Herseni I.). București: Editura Didactică și Pedagogică, 1991.

CALLO, T. Pedagogia practică a atitudinilor. Chișinău: Litera, 2014.

PANICO, V. Sistem și subsisteme de atitudini către activitatea de învățare și autoînvățare. În: Analele Științifice ale Universității de Stat din Moldova. Seria „Științe socioumaniste”. Vol.III. Chișinău: CE USM, 2002.

GAVRELIUC, A. De la relaţiile interpersonale la comunicarea socială. Psihologia socială şi stadiile progresive ale articulării sinelui. Iași: Polirom, 2007 https://fsp.uvt.ro/prof-univ-dr-alin-gavreliuc-decan/ (Accesat: 02.04.2018)

AUSUBEL, D., ROBINSON, F.G. Învățarea în școală. O introducere în psihologia pedagogică. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1981.

PANICO, V., GUBIN, S., PANICO, D., MUNTEANU, T. Conceptul și modelul pentru schimbare și dezvoltare a elevilor de vârstă școlară mică. Chișinău, UST, 2011.

BERNAT, S.E., CHIȘ, V. Tehnica învățării eficiente. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 1978.

FOCŞA-SEMIONOV, S. Învăţarea autoreglată. Chişinău: Epigraf, 2010.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.