PROIECTAREA DIDACTICĂ – O CONDIȚIE ESENȚIALĂ ÎN EFICIENTIZAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL ÎN INSTITUȚIA EXTRAȘCOLARĂ

Viorica FLOREA

Abstract


În acest articol ne-am propus să prezentăm unele condiţii, elemente structurale şi operaţii didactice, care stau la baza proiectării pedagogice. Evidențierea operațiilor și acțiunilor pe care trebuie să le ia în considerare cadrul didactic în proiectarea pedagogică va constitui o condiție esențială în eficientizarea procesului educațional în instituția de învățământ extrașcolar.

DIDADCTIC DESIGN - AN ESSENTIAL CONDITION IN THE OPTIMIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE EXTRACURRICULAR INSTITUTIONS

In this article, we intend to present a couple of conditions, structural elements and didactic operations that underlie a didactic design. The highlighting of the process and actions, that have to be taken into consideration by the teaching staff in a didactic design, will be an essential condition for the optimization of the educational process in the extracurricular institution.


Keywords


didactic design, activity, process, condition, structural elements, didactic operations, result.

Full Text:

PDF

References


CUCOŞ, C. Pedagogie. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. Iaşi: Polirom, 2014. 536 p.

MACAVEI, E. Tratat de pedagogie: propedeutica. Vol.III. Bucureşti: Aramis Print, 2007.

CRISTEA, S. Dicţionar enciclopedic de pedagogie. Vol.I. Bucureşti: Didactica Publishing House, 2015. 831 p.

De LANDSHEERE, V., De LANDSHEERE, G. Definirea obiectivelor educaţiei. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică R.A, 1979. 288 p.

JOIŢA, E. Eficienţa instruirii: fundamente pentru o didactică praxiologică. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică R.A., 1998. 300 p.

JINGA, I., ISTRATE, E. (coord.). Manual de pedagogie. Bucureşti: ALL Educaţional, 1998. 568 p.

POSTELNICU, C. Fundamente ale didacticii şcolare. Bucureşti: Aramis, 2002. 368 p.

NICOLA, I. Pedagogie. Ediţia a II-a îmbunătăţită şi adăugită. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică R.A., 1994. 411 p.

CERGHIT, I. Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică R.A., 1983. 228 p.

CERGHIT, I., RADU, I.T. (coord.). Didactica. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică R.A., 1992. 152 p.

Educaţie nonformală: Ghid metodologic pentru cadrele manageriale şi didactice / Cocean A., Florea, V., Prutean, E., coord. şt.: Silistraru N. Chişinău: Combinatul Poligrafic, 2012.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.