SEMNIFICAȚIA COMUNICĂRII DIDACTICE ÎN FORMAREA COMPETENȚEI DIDACTICE LA STUDENȚII PEDAGOGI

Svetlana GOREA

Abstract


Competenţa didactică nu este o simplă însumare de competenţe, ci o structură după care se profilează un stil indivi­dual de activitate propriu cadrului didactic. Comunicarea didactică transformă interacţiunea subiect-obiect într-o inter­venţie educaţională. Ea reprezintă dominanta în formarea competenței didactice.

SEMINIFICATION COMMUNICATION DIDACTIC IN

FORMATION DIDACTIC COMPETENT FOR THEACHER STUDENT

Didactic competence cannot be seen only as simple competences taken together. It is a complex competence or a structure that supposes an individual teaching style proper to a teacher. Didactic communication changes the subject-object interaction in an educational activity that has formative qualities. It represents the main impact in developing the didactic competence.  


Keywords


didactic communication, efficient communication, communicative competence, didactic competence.

Full Text:

PDF

References


IACOB, L. Comunicarea în câmpul social. Iaşi, 1997.

EZECHIL, L. Comunicarea educaţională în context şcolar. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2002. 184 p.

ŞOITU, L. Pedagogia comunicării. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2001. 224 p.

CRISTEA, S. Dicţionar de pedagogie. Chişinău - Bucureşti: Grupul editorial Litera Internaţional, 2015. 382 p.

GOREA, S. MAXIMENCO, L. Comunicarea didactică eficientă prin condiția unei educații de calitate. În: Respon-sabilitate publică în educație. Simpozion internațional, ediția a IV-a. Constanța, România, 2012, p.57-60.

JINGA, I. Competenţa profesională a educatorilor. În: Manual de pedagogie / Coord. Jinga I., Istrate E. Bucureşti: ALL Educațional, 1998. 568 p.

Ibidem.

ABRIC, J.C. Psihologia comunicării. Iaşi: Polirom, 2002. 208 p.

CRISTEA, S. Curriculum pedagogic. Vol.I, ediţia a 2-a. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2008. 495 p.

PĂUN, E., POTOLEA, D. Pedagogie. Fundamente teoretice şi demersuri aplicative. Iaşi: Polirom, 2002.

GOREA, S. Cadrul didactic – model în dezvoltarea competențelor comunicative la discipoli. În: Surse și resurse ale consilierii psihologice și educaționale. Materialele Conferinței internaționale. Constanța, România, 2011, p.266-269.

GOREA, S. Comunicarea didactică – fundamentul formării competenței comunicative la elevi. În: Învățământul din Republica Moldova la 80 de ani. Conferința științifică internațională UST, Chișinău, 2010, p.106-109.

IACOB, L. Comunicarea în câmpul social. Iaşi, 1997.

DEWEY, J. Fundamente pentru o știință a educației. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1992. 376 p.

CERGHIT, I. Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii. Bucureşti: Aramis, 2002. 400 p.

CĂLIN, M. Teoria şi metateoria acţiunii educative. Bucureşti: Aramis, 2003. 207 p.

EZECHIL, L. Comunicarea educaţională în context şcolar. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2002. 184 p.

BOCOŞ, M. Didactica disciplinelor pedagogice: Un cadru constructivist. Piteşti: Paralela 45, 2008. 428 p.

MARCUS, S., GHERGHINESCU, R. Competenţa didactică. Bucureşti: ALL, 1999. 103 p.

Ibidem.

SADOVEI, L. Competența de comunicare didactică. Repere epistemologice și metodologice. Chișinău: S.n. UPS „Ion Creangă”, 2008. 172 p.

Ibidem.

DIACONU, M. Competenţe ale profesiei didactice. În: Standarde profesionale pentru profesia didactică. Sibiu: POLSIB, 2002, p.28-29.

POPESCU-TEIUŞAN, I. Însemnări despre arta educatorului. Craiova: AIUS, 1995, 75 p.

BOCOŞ, M. Didactica disciplinelor pedagogice: Un cadru constructivist. Piteşti: Paralela 45, 2008. 428 p.

JINGA, I. Competenţa profesională a educatorilor. În: Manual de pedagogie (coord. Jinga I., Istrate E.). Bucureşti: ALL Educațional, 1998. 81 p.

Ibidem.

MITROFAN, N. Aptitudinea pedagogică şi eficienţa activităţii instructiv-educative. În: Revista de pedagogie, 1986, nr.7, p.7-10.

MINDER, M. Didactica Funcțională, obiective, strategii, evaluare. Chișinău: Cartier educațional, 2003. 340 p.

PAVELCU, V. Personalitatea profesorului. În: Psihologie Pedagogică. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1967. 205 p.

GOREA, S., MAXIMENCO, L. Motivația – factor dominant în procesul de instruire. În: Prerogativele învățămân-tului preuniversitar și universitar în contextul societății bazate pe cunoaștere. Materialele Conferinței științifico-metodice. Vol.I. Chișinău, 2014, p.286-297.

AXENTI, I. A. Etica pedagogică. Suport de curs. Cahul, 2012.

Ibidem.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.