CURRICULUMUL UNIVERSITAR – FACTOR DETERMINANT ÎN REALIZAREA CONTINUITĂȚII ȘI INTERCONEXIUNII ÎNTRE CICLURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

Vladimir GUŢU

Abstract


În articol este abordată problema privind curriculumul universitar din perspectiva valențelor acestuia în realizarea con­tinuității și interconexiunii între cicluri de învățământ superior. În acest sens, curriculumul universitar, privit ca teorie, finalitate, conținut, proces și produs, dispune de mecanisme și oportunități de asigurare a continuității și interconexiunii între cicluri de învățământ superior. Aceste mecanisme țin de cadrul conceptual, teleologic, conținutal și procesual ca demersuri curriculare de valorificare a principiilor de continuitate și interconexiune.

 

UNIVERSITY CURRICULUM - DETERMINING FACTOR IN CONTINUITY AND

INTERCONNECTION BETWEEN HIGHER EDUCATION CYCLES

This article addresses the issue of the university curriculum in terms of its valences in achieving continuity and interconnection between higher education cycles. In this respect, the academic curriculum, regarded as theory, finality, content, process and product, has mechanisms and opportunities to ensure continuity and interconnection between higher education cycles. These mechanisms are related to the conceptual, teleological, content and procedural framework as curricular approaches of capitalizating the principles of continuity and interconnection.


Keywords


curriculum, university curriculum, curriculum paradigm, principle of continuity, interconnection principle, curriculum as a theory, curriculum as a goal, content curriculum, curriculum as process, curriculum as a product.

Full Text:

PDF

References


ROEGIERS, X. La pédagogie de l'intégration. En bref. Mars, 2006.

HENRY, J., CORMIER, V. Qu’est-ce qu’une compétence? En: Les archives de DISCAS, 2006.

GUŢU, Vl. (coord.), BÎRNAZ, N., DANDARA. O., GORAŞ-POSTICĂ, V., HANDRABURA, L., MURARU, E., PALADI, F., ŞEVCIUC, M., VELIŞCO, N. Cadrul de referinţă al Curriculumului Universitar. Chişinău: CEP USM, 2015. 128 p.

GUȚU, Vl. (coord.), PAIU, M., REPIDA, T., ȚURCANU, C., VASILACHE, C., DANDARA, O., GORAŞ-POSTICĂ, V., ȘEVCIUC, M., BÎRNAZ, N., TOMA, N., MURARU, E. Conexiune și continuitate între și intra cicluri de învățământ superior. Studiu monografic. Chișinău: CEP USM, 2018. 375 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.