PROIECTUL EXISTENȚIAL DE EDIFICARE ȘI MENȚINERE A FAMILIEI FERICITE: ARMONIZAREA RELAȚIILOR FAMILIALE, EFICIENȚA PERSONALĂ ȘI REZILIENȚA PARTENERILOR CONJUGALI

Larisa CUZNEŢOV, Carolina CALARAȘ

Abstract


Articolul reprezintă un studiu teoretico-aplicativ ce reflectă Proiectul existențial de edificare și menținere a familiei fericite,  elaborat din perspectiva armonizării relațiilor  familiale prin intermediul consolidării și edificării  eficienței personale și rezilienței partenerilor conjugali. Studiul conține principiile  și strategiile de armonizare a relațiilor fami­liale, fundamentate științific și validate experimental. Totodată, este propusă structura și organigrama Proiectului exis­tențial de edificare și menținere a familiei armonioase, inclusiv Harta acțiunilor de creare a climatului familial pozitiv, urmate de explicațiile și sugestiile orientative pentru membrii adulți ai familiei.

THE EXISTENTIAL PROJECT OF BUILDING AND MAINTAINING A HAPPY FAMILY: HARMONIZING FAMILY RELATIONSHIPS, PERSONAL EFFICIENCY, AND RESILIENCE OF MARRIED PARTNERS

The article is a theoretical and applicative study that reflects the existential Project of building and maintaining the happy family, developed from the perspective of harmonizing family relationships through consolidating and building the personal efficiency and resilience of conjugal partners. The study contains scientifically validated principles and strategies for harmonizing family relationships, and experimentally validated. At the same time, the structure and the organigram of the Existential project of building and maintaining the harmonious family are proposed, including the map of actions to create a positive family climate, followed by explanatory and suggestive explorations for adult family members.


Keywords


family, conjugal partners, happiness, family relationship harmonization, efficiency, resilience, existential project, positive family climate

Full Text:

PDF

References


Referințe:

CARA, A. Positive Psychology. Londra: Routlede, 2004, p.142.

STYLE, Ch. Psihologia pozitivă. Ce ne menține fericiți, optimiști și motivați. București: All, 2015.

CUZNEȚOV, L. Familia ca Proiect existențial. Management familial. Chișinău: Primex-com SRl, 2018.

ENĂCHESCU, C. Tratat de psihologie morală. Iași: Polirom, 2008.

BANDURA, A. Self-efficacy: Towards a unifying Theory of behaviour change. In: Psychologycal Review, 1977, no.84, p.191-215.

CALARAȘ, C. Formarea culturii relațiilor intergeneraționale. Sociologia educației familiale. Chișinău: Primex-com SRl, 2017.

CARA, A. Op.cit.

ENĂCHESCU, C. Op.cit.

STYLE, Ch. Op.cit.

CUZNEȚOV, L. Op.cit.

Ibidem.

CARA, A. Op.cit.

CUZNEȚOV, L. Op.cit.

Ibidem.

BANDURA, A. Op.cit.

CALARAȘ, C. Op.cit.

CARA, A. Op.cit.

ENĂCHESCU, C. Op.cit.

CUZNEȚOV, L. Op.cit.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.