EDUCAȚIA NONFORMALĂ ÎN CADRUL UNIVERSITAR DIN PERSPECTIVA REALIZĂRII INTERCONEXIUNII ȘI CONTINUITĂȚII ÎNTRE CICLURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

Tatiana REPIDA, Carolina ȚURCANU

Abstract


În articol este abordată problema educației nonformale (extracurriculare) din perspectiva realizării interconexiunii și continuității între cicluri de învățământ superior. Accentul se pune pe analiza educației nonformale ca subsistem al sistemului de învățământ, a particularităților educației nonformale în cadrul universitar etc. Totodată, sunt propuse unele sugestii de realizare a educației nonformale în cadrul ciclurilor de învățământ universitar.

 

NON-FORMAL EDUCATION WITHIN THE UNIVERSITY OF THE PERSPECTIVE OF THE INTERCONEXITION AND CONTINUATION BETWEEN HIGHER EDUCATION CYCLES

The article deals with the issue of non-formal (extracurricular) education in terms of interconnection and continuity between higher education cycles. The emphasis is on the analysis of non-formal education as a subsystem of the education system, the particularities of non-formal education within the university framework, etc. At the same time, some suggestions for the realization of non-formal education are proposed within the academic education cycles.


Keywords


formal education, non-formal education, informal education, non-formal education, non-formal education, extracurricular activities.

Full Text:

PDF

References


ȚURCANU, C. Educație formală, nonformală și informală: perspectivele noilor educații. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”. Chişinău: CEP USM, 2017, nr.5(105), p.113-121. ISSN 1857-2103

REPIDA, T. Educația nonformală: abordare teoretică și metodologică: Note de curs. Chişinău: CEP USM, 2013. 179 p.

BLÂNDUL, V.C. Politici europene şi româneşti privind educaţia nonformală. În: Studia Universitatis. Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”. Chişinău: CEP USM, 2009, nr.5(25), p.17-19. ISSN 1857-2103

Ibidem.

ŞTEFAN, M. Lexicon pedagogic. Bucureşti, 2006.

VĂIDEANU, Gh. Educaţia la frontiera dintre milenii. Bucureşti: Editura Politică, 1988.

CUCOŞ, C. Pedagogia. Ed. a II-a revăzută şi adăugată. Iaşi: Polirom, 2006.

CRISTEA, S. Fundamentele pedagogiei. Iaşi, 2010.

VOICULESCU, F. Manual de pedagogie contemporană. Partea I. Cluj-Napoca, 2005.

Codul Educației al Republicii Moldova, HG nr.152 din 17.07.2014.

Ibidem.

ENI, V. Академическая среда как условие и фактор личностного и профессионального развития студентов: Teză de doctor habilitat în științe pedagogice, 2017. 355 p.

Ibidem.

www.oportunitatiegale.ro/pdf_files/

EREMIA, I. (coord.), PETRENCU, A., ROTARU L. et al. Istoria Universității de Stat din Moldova. Chișinău: CEP USM, 2016. 740 p.

www.oportunitatiegale.ro/pdf_files/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.