IMPLICAȚII FORMATIVE ÎN INTERIORIZAREA VALORILOR PROFESIONALE

Irina GÎNCU

Abstract


În articol este abordată formarea competențelor profesionale în baza unui registru de valori profesionale, căruia se circumscrie procesul de formare profesională. Acest registru, numit referențial valoric profesional, trebuie să constituie un element de structură-cheie al cadrului de referință al unui domeniu de formare profesională, care va deteremina dimensiunile, componentele și conţinuturile unui profil de formare profesională. De asemenea, este argumentat procesul de interiorizare a valorilor prin corelarea cu taxonomia obiectivelor, autorul oferind, în acest sens, un model de valorifi­care a demersului formativ.

 

FORMATIVE IMPLICATIONS OF PROFESSIONAL VALUES INTERNALIZATION

The article addresses the acquisition of professional competences on the basis of a register of professional values, which supports the professional training. This register, a so-called referential of professional values, should be a key component of the reference framework of a general field of study that will determine its dimensions, components and contents. Also, the author considers the process of value internalization by correlating with the taxonomy of the objectives and by offering a model of putting the formative approach into practice.


Keywords


referential of professional values, matrix of value internalization, professional values, professional competences, objectives, level, valorization, judgment of value

Full Text:

PDF

References


Ordinul cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Codului privind conduita profesională a auditorilor și contabililor din Republica Moldova, nr.29 din 01.03.2001. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.29-30.

ILUȚ, P. Structurile axiologice din perspectivă psihosocială. Bucureşti: Editura Didactică și Pedagogică, 1995.160 p.

BOBOC, A. Idei contemporane. Confruntări de idei în filosofia contemporană. Bucureşti: Editura Politică, 1983. 358 p.

OXENDEN, C. New English File. Intermediate Student's Book. Oxford University Press, 1997. 178 p.

VĂIDEANU, G. Unesco-50. Educația. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1996. 149 p.

CUCOȘ, C. Pedagogie şi axiologie. Bucureşti: Editura Didactică și Pedagogică, 1995. 160 p.

GÎNCU I. Abordarea comunicativă a limbii străine în formarea profesională. În: Didactica-Pro (Chişinău), 2014, nr.4, p.16-20.

DANDARA O. Sugestii de realizare a conexiunii dintre formarea profesională iniţială şi cea continuă. În: Studentul – viitor profesor faţă în faţă cu şcoala. Chişinău: Centrul Educaţional „Pro Didactica”, 2003, p.26-30.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.