MANAGEMENT OF THE INTERNSHIPS – STRENGHTS AND WEAKNESS

Irina CARAUŞ

Abstract


Education is one of the fundamental pillars of the development of human personality, which directly influences the orientation of the economy and financial resources to support quality education. The actions undertaken to reform the education and readjustment to imperatives of changing society in the last decade, have created prerequisites for a continuous modernization of educational system in relation to the challenges of the national and international educational environment. The issue of qualitative internship and the necessity of its reconsideration on purpose of increasing of quality of initial professional training represents a specific goal in European countries, as well as in the Republic of Moldova.

 

MANAGEMENTUL STAGIILOR DE PRACTICĂ – PUNCTE FORTE ȘI SLABE

Educația este unul dintre pilonii fundamentali ai dezvoltării personalității umane, care influențează direct economia  și resursele financiare pentru a sprijini educația de calitate. Acțiunile întreprinse pentru a reforma educația și readaptarea acesteia la imperativele schimbării societății au creat în ultimul deceniu premise pentru o modernizare continuă a siste­mului educațional în raport cu provocările mediului educațional național și internațional. Problema privind stagiul calita­tiv și necesitatea reconsiderării acestuia în scopul creșterii calității formării profesionale inițiale reprezintă un obiectiv specific atât în țările europene, cât și în Republica Moldova.


Keywords


niversity teaching, internships, teaching process, quality, professors, students.

Full Text:

PDF

References


Council of the European Union recommendation on a Quality Framework for Traineeships. Disponibil: www.consilium.europa.eu.

Regulament-cadru cu privire la stagiile de practică. Disponibil: http://aap.gov.md/sites/default/files/regulament_stagiu.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.