PARTICULARITĂȚILE PROFILAXIEI DEFICIENȚELOR COLOANEI VERTEBRALE LA PREȘCOLARII DE 6-7 ANI

Constantin CIORBĂ, Daniela BUCIU

Abstract


Problema organizării educației fizice cu copiii de vârstă preșcolară a fost întotdeauna și rămâne foarte actuală, soli­citând specialiștilor să creeze noi abordări în conformitate cu cerințele sociale contemporane. În articol este abordată problema ce vizează profilaxia deficiențelor coloanei vertebrale la copiii preșcolari prin aplicarea mijloacelor de edu­cație fizică în diverse forme. În acest scop a fost elaborat un model de profilaxie a deficienței coloanei vertebrale la copiii preșcolari, care a fost aplicat pentru o perioadă de un an de învățământ. Rezultatele înregistrate demonstrează eficacitatea aplicării modelului experimental, ceea ce ne permite să îl recomandăm pentru implementare în educația fizică în instituțiile preșcolare.

 

PECULIARITIES OF THE VERTEBRAL COLLECTION DEFICIENCY PROFILAXITY IN 6-7 YEARS PREVALENCE

The issue of organizing physical education with preschoolers always was and the is still very topical. It requires thew creation of new approaches according with to the contemporary social requirements. This article addresses the problem of prophylaxis of the spine deficiencies of preschool children by applying the means of physical education in various forms. For this purpose was developed a model of the prophylaxis of the spine deficiency in preschool children, a model applied for a one-year period of their education. The recorded results demonstrate the effectiveness of applying the experimental model, which allows us to recommend it for implementation in physical education in preschool institutions.


Keywords


preschool, prophylaxis, spine, means, physical education

Full Text:

PDF

References


ANTONESCU, M.D. Patologia aparatului locomotor. București: Editura Medicală, 2008, p.8-17.

BLANDINE, C.G., LAMOTTE, A. Anatomie pentru mișcare, exerciții de bază. Iaşi: Polirom, 2009, p.27.

FOZZA, C.A. Îndrumar pentru corectarea deficiențelor fizice. București: Editura Fundației România de Mâine, 2002, p.7, 10-13.

MUREȘAN, E. Corectarea deficiențelor fizice. Mijloace utilizate în apă și pe uscat. București: Editura Fundației România de Mâine, 2006, p.20-134.

CIORTAN, I. Depistarea și dispensarizarea copiilor de vârstă școlară cu deformații ale cutiei toracice și ale coloanei vertebrale. Rezumat al tezei de doctorat. Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T. Popa”, Facultatea de Medicină, 2010. 60 p.

CONSTANTINESCU, M. Abordarea deficiențelor fizice funcționale ale coloanei vertebrale din punct de vedere profilactic folosind metoda observației. În: Materialele Conferinței științifice internaționale „Probleme actuale privind perfecționarea sistemului de învățământ în domeniul culturii fizice”. Chișinău, 2015, p.349.

CONSTANTINESCU, M. Deficiențele fizice funcționale ale coloanei vertebrale și rolul înotului în gestionarea acestora. În: Materialele Conferinței științifice internationale „Probleme actuale privind perfecționarea sistemului de învățământ în domeniul culturii fizice”. Chișinău, 2014, p.376.

CONSTANTINESCU, M., HAVRIȘ, D., CONSTANTIN, A. How to find physical functional deficiences of the spine during adolescence and how to stop the evolutionary process by kinesiology. In: Trends and perspectives in physical culture and sport: International Scientific Conference. Suceava, 2010, p.31.

GÎRLEANU, L. Depistarea și corectarea deficiențelor fizice în școală. În: Impactul civilizației moderne asupra educației fizice și sportului – implicații și direcții: Sesiune de comunicări și referate științifice cu participare interna¬țională, sub egida Consiliului Științei Sportului din România. București, 2001, p.139-140.

ZAVALIȘCA, A., DEMCENCO, P., TUCHILĂ, I. Particularitățile aplicării kinetoterapiei în tratamentul complex al scoliozei. În: Știința Culturii Fizice (Chișinău), 2012, nr.9/1, p.98.

ANTONESCU, M.D. Op.cit.

CIORTAN, I. Op.cit.

CONSTANTINESCU, M. Op.cit., 2015.

NICULESCU, I.I. Evaluarea motrică şi somato-funcţională. Craiova: Universitaria, 2006, p.32-47.

ANTONESCU, M.D. Op.cit.

CIORTAN, I. Op.cit.

CONSTANTINESCU, M. Op.cit., 2015.

NICULESCU, I.I. Evaluarea motrică şi somato-funcţională. Craiova: Universitaria, 2006, p.32-47.

ANTONESCU, M.D. Op.cit.

CONSTANTINESCU, M. Op.cit., 2015.

FOZZA, C.A. Op.cit.

CIORTAN, I. Op.cit.

CONSTANTINESCU, M. Op.cit., 2015.

CONSTANTINESCU, M. Op.cit., 2014.

MUREȘAN, E. Op.cit.

ZAVALIȘCA, A., DEMCENCO, P., TUCHILĂ, I. Op.cit.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.