IMPACTUL UTILIZĂRII TABLEI INTERACTIVE LA STUDIEREA CURSULUI UNIVERSITAR TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ŞI COMUNICAŢIONALE. AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE

Lidia POPOV

Abstract


În articol este abordat impactul utilizării tablei interactive la studierea cursului universitar Tehnologii informaționale și comunicaționale de către viitorii specialiști în domeniul sociojuridic. De asemenea, sunt reflectate opiniile studenți­lor referitor la tehnologia interactivă. Este făcută o analiză a unui sondaj sociologic în baza căruia sunt scoase în relief atât avantajele, cât și dezavantajele utilizării tablei interactive.

 

THE IMPACT OF THE USING OF THE INTERACTIVE WHITEBOARD DURING THE AT UNIVERSITY COURSE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

This article describes the impact of using the interactive whiteboard in studying the ICT course at university for future socio-legal specialists. It also reflects students' views on interactive information technology. An analysis of a sociological survey based on the advantages and disadvantages of using the interactive whiteboard is made.


Keywords


assessment, educational software, ICT, interactive technologies, interactive whiteboard, learning, sociological survey, teaching.

Full Text:

PDF

References


POPOV, L. ș.a. Curriculum la unitatea de curs Tehnologii informaționale și comunicaționale. Bălți, 2016. 11 p.

European Commission - Directorate General for Education and Culture. European Report on the Quality of School Education. Sixteen Quality Indicators. Report based on the work of the Working Committee on Quality Indicators, may 2000. http://aei.pitt.edu/42406/1/A6503.pdf.

GREMALSCHI, A. Modernizarea învățământului preuniversitar prin implementarea pe scară largă a tehnologiei infor¬ma¬ţiei şi a comunicaţiilor. În: Didactica Pro, 2010, nr.6, p.2-5.

AIRINEI, D. ş.a. Tehnologii informaţionale pentru afaceri. Iaşi: SEDCOM Libris, 2006.

HENNESSY, S., DEANEY, R., RUTHVEN, K. & WINTERBOTTOM, M. Pedagogical strategies for using the interactive whiteboard to foster learner participation in school science. In: Learning, Media and Technology, 2007, no.32(3), p.283-301.

POPOV, L. Aplicarea tehnologiilor informaționale în predare-învățare-evaluare. Softul educațional SMART Note¬-book (pentru tabla interactivă): Ghid metodic. Bălţi: Tipografia USARB, 2016. 320 p. ISBN 978-9975-50-171-2

POPOV, L. Utilizarea softului educaţional SMART Notebook şi a tablei interactive la predarea disciplinei Tehnologii informaţionale. În: Materialele Conferinței științifico-practice internaționale CRUNT – 2014 „Bunele practici de instruire e-learning/online”. Chişinău: 24 – 27 septembrie 2014, p.282-289.

Standarde de competențe digitale pentru cadrele didactice din învățământul general. Disponibil https://mecc.gov.md/sites/default/files/cnc4_finalcompetente_digitale_profesori_22iulie2015.pdf.

NEGARA, C., POPOV, L. Specificul elaborării chestionarelor în cursurile online. În: Materialele Conferinței COLLO¬¬QUIA PROFESSORUM Tradiție și inovare în cercetarea științifică, Ediția a VI-a, dedicată Anului Profe¬so-rul Nicolae FILIP. Bălți, 29 septembrie 2016.

Disponibil: https://dexonline.ro/ definitie/percep%C8%9Bie.

GHIŢĂ, S. Statistică. Bucureşti: Meteor Press, 2006.

ISAIC-MANIU, A. ș. a. Statistică. Bucureşti: Editura Universitară, 2003.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.