MUZEUL CA INSTITUȚIE FUNDAMENTALĂ DE REALIZARE A EDUCAȚIEI MUZEALE: DELIMITĂRI CONCEPTUALE

Tatiana FILIPSKI

Abstract


Acest articol reprezintă o analiză teoretică ce include explicația și delimitarea conceptelor de muzeu, patrimoniul muzeului, pedagogia muzeului. Se face referire la geneza definirii muzeului și la  strategiile educației muzeale. Strategia educației muzeale se referă la promovarea patrimoniului muzeal prin consolidarea parteneriatului și a colaborării optime între muzeu, școală, familie, comunitate.

 

THE MUSEUM AS A FUNDAMENTAL INSTITUTION OF REALISATION OF MUSEUM EDUCATION: DELIMITATION OF CONCEPTS

This article represents a theoretic analysis, which includes explanation and the delimitation of the concepts of museum, museum heritage, museum pedagogy. It also refers to the genesis of museum definition and the strategies of the museum education. The strategy of museum education refers to the promotion of museum heritage by strengthening partnership and optimal collaboration between museums, schools, families and members of community.


Keywords


museum, museum education, museum pedagogy, museum heritage, strategies of museum education, family, educational institution

Full Text:

PDF

References


CIOBANU, C.Gh., URSU, M. Evoluția rețelei muzeale din Republica Moldova: 125 ani Muzeul Național de Istorie și Istorie Naturală. Chișinău: Tipografia Reclama, 2014.

NICULESCU, C. Muzeologie generală. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1975.

PLOŞNIŢĂ, E. Reflecții asupra muzeografiei moldovenești contemporane. Chișinău: Studii de muzeologie, 2008.

CIOBANU, C.Gh., URSU, M. Op. cit.

CREȚU, M. Muzeu. Management, performanță. De la un muzeu funcțional la un muzeu performant. În: Buletin Științific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie, 2017, vol.27 (40).

MARINESCU-TONU, L. Instituția muzeală în procesul globalizării. În: Tyragetia, Serie nouă, vol. III [XVIII], nr.2, Istorie. Muzeologie, 2009.

NICULESCU, C. Op. cit.

OPRIȘ, I. Istoria muzeelor din România. București: Museion, 1994.

PLOŞNIŢĂ, E. Op. cit.

http://archives.icom.museum/hist_def_fr.html. (Accesat 28.01.2019).

PLOȘNIȚĂ, E., URSU, M. Enciclopedia Muzeologiei din Republica Moldova. Chișinău: Bons Offices SRL, 2011.

Legea Republicii Moldova nr.262 din 07.12.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.7-17, art.42. Data intrării in vigoare: 12.04.2018.

Ibidem.

PLOȘNIȚĂ, E., URSU, M. Op. cit.

PLOȘNIȚĂ, E. Instituția muzeală și documentarea patrimoniului imaterial. În: Buletin Științific. Revistă de Etnogra¬¬fie, Științele Naturii și Muzeologie. Serie nouă, vol.13 (26) 2010.

NICULESCU, C. Op. cit.

OPRIȘ, I. Op. cit.

КОРЕНЕВА, А. Музей как глобальный гуманитарный проект: социально-философский анализ. Москва: На правах рукописи. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Философский факультет. Специальность: 09.00.11: Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук / Научный руководитель: д.ф.н., профессор Г.В. Сорина, 2017.

NICULESCU, C. Op. cit.

PLOȘNIȚĂ, E., URSU, M. Op. cit.

OPRIȘ, I. Op. cit.

Ibidem.

CREȚU, M. Op. cit.

https://luceafarul.net/din-nou-despre-muzeul-virtutea-satesca [Accesat: 24.12.2018].

КОРЕНЕВА, А. Op. cit.

CIOBANU, C.Gh., URSU, M. Op. cit.

MARINESCU-TONU, L. Op. cit.

NICULESCU, C. Op. cit.

OPRIȘ, I. Op.cit.

PLOȘNIȚĂ, E., URSU, M. Op.cit.

NICULESCU, C. Op. cit.

OPRIȘ, I. Op. cit.

PLOȘNIȚĂ, E., URSU, M. Op. cit.

MARINESCU-TONU, L. Op. cit.

Legea Republicii Moldova nr.262 din 07.12.2017.

Ibidem.

PLOȘNIȚĂ, E., URSU, M. Op. cit.

CIOBANU, C.Gh., URSU, M. Op. cit.

NICULESCU, C. Op. cit.

PLOȘNIȚĂ, E., URSU, M. Op. cit.

NICULESCU, C. Op. cit.

PLOȘNIȚĂ, E., URSU, M. Op. cit.

https://mecc.gov.md/sites/default/files/registrul_muzeelor_rm_.pdf [Accesat: 26.01.2019].

PLOȘNIȚĂ, E., URSU, M. Op. cit.

https://mecc.gov.md/ro/content/muzee. Accesat: 18.02.2019.

DEX - Dicționarul explicativ al limbii române București: Univers Enciclopedic Gold, 2012.

Ibidem.

PLOȘNIȚĂ, E. Op. cit.

Ibidem.

Ibidem.

CUCOȘ, C. Educația estetică. Iași: Polirom, 2014.

COJOCARIU, V., BARABAȘ, N., MITOCARU, V. Pedagogie muzeală. București, 1998.

CUCOȘ, C. Op. cit.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.