ASPECTE TEORETICE PRIVIND COMPETENȚELE ȘI COMPETENȚELE DE COMUNICARE SPECIFICE ELEVILOR CLASELOR PRIMARE

Vasilica-Carina BANU

Abstract


În articol este analizată problematica „competenţei” și a ,,competenței de comunicare” din mai multe perspective teoretice, precum și necesitatea dezvoltării acesteia la învățământul primar. E foarte important să-l ajutăm pe elev, de mic, să-şi descopere potenţialul, să acţioneze apelând la arta cuvântului pentru a găsi soluţii la totalitatea problemelor cu care se confruntă, în vederea dezvoltării abilităţilor de comunicare, creşterii nivelului de performanţe şcolare şi stabilirii unor relaţii interpersonale pozitive.  

 

ANALYSIS OF THEORETICAL APPROACHES ON COMPETENCES AND COMPETENCES OF COMMUNICATION OF PRIMARY EDUCATION PUPILS

The article analyzes the issue of ”competence” and ”communication competence” from several theoretical perspectives as well as the necessity of their development in primary education. It is very important to help the pupil, to discover his potential, to act on the art of the word to find solutions to all the problems he faces, to develop communication skills, to increase the level of school performance and to establish positive interpersonal relationships.


Keywords


competence, communication competence, interactive learning, student

Full Text:

PDF

References


Dicționarul explicativ al limbii române. Ediția a II-a, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”: Univers Enciclopedic, 1998, p.1192.

ROEGIERS, X. L’évaluation selon la pédagogie de l’intégration: est-il possible d’évaluer les compétences des élèves? En: ToualbiThaîlibi, K. & Tawil, S. (Dir.). La Refonte de la pédagogie en Algérie - Défis et enjeux d’une société en mutation, Alger, 2005, p.107-124.

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/01.%20p.03-12%20%28Educatie%29.pdf

SALADE, D. Dimensiuni ale educaţiei. Bucureşti: Idei Pedagogice Contemporane, 1998.

CĂLIN, M. Teoria şi metateoria acţiunii educative. Bucureşti: Aramis, 2003.

CUCOŞ, C. Pedagogie. Ediţia a II-a. Iaşi: Polirom, 2006, p.202.

ŞOITU, L. Pedagogia comunicării. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2001, p.60.

BOTGROS, I., FRANŢUJAN, L. Competenţa şcolară – un construct educaţional în dezvoltare. Chişinău, 2010.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.