INTERPRETĂRI PSIHOLOGICE ALE CREATIVITĂȚII ȘI STIMULAREA CREATIVITĂȚII ÎN CLASELE PRIMARE

Ramona-Elena ROTARU

Abstract


Creativitatea este considerată de foarte mult timp un fenomen extraordinar și original. În zilele noastre, creativitatea pare să fie o nevoie socială, devenind o problemă de cercetare progresivă. Pe lângă faptul că termenul creativitate repre­zintă un subiect abordat controversat de către numeroși cercetători, în articol vor fi prezentate câteva interpretări psihologice ale creativității și importanța stimulării creative în clasele primare. În plus, stimularea creativității este aplicată copiilor din școala primară și este influențată de potențialul creativ. Creativitatea este ceva ce putem descoperi la fiecare copil, nu doar la cei care sunt inteligenți sau talentați.

 

PSYCHOLOGICAL INTERPRETATIONS OF CREATIVITY AND

CREATIVITY STIMULATION IN PRIMARY CLASSES

Creativity has been for a long time considered a tremendous phenomenon. Nowadays, creativity seems to be a social need, becoming progressively a self-standing research issue. Besides the fact that the concept of creativity represents a controversial topic for many researchers, the current article will present a few psychological interpretations of creativity and the importance of creative stimulation in primary classes. Furthermore, the stimulation of creativity is applied to the primary school children and it is influenced by the creative potential. Creativity is something we can discover in every child, not only just at those who are intelligent or gifted ones.


Keywords


creativity, creativity stimulation, creative potential, originality, intelligence, pupils, primary classes.

Full Text:

PDF

References


ROCO, M. Creativitate și inteligență emoțională. Iași: Polirom, 2004.

Ibidem, p.12.

DĂNESCU, V. Consideraţii generale asupra conţinutului procesului de învăţământ din perspectiva stimulării creativ¬i¬¬tăţii copilului de vârstă preşcolară. În: Studia Universitatis. Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, 2007, nr.9, p.113-116. ISSN 1857-2103

LANDAU, E. Psihologia creativității. Pedagogia secolului XX. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1979.

Ibidem.

ROCO, M. Op. cit.

Ibidem, p.17.

Ibidem.

POPESCU-NEVEANU, P. Dicționar de psihologie. București: Albatros, 1987, p.52.

POPESCUL, A. Dezvoltarea creativității la studenții facultăților inginerești prin rezolvarea problemelor poziționale și metrice. În: Studia Universitatis. Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”. 2008, nr.5, p.100. ISSN 1857-2103

LEON, Ț. Creativitatea. București: Editura Științifică și Enciclopedică, 1980, p.11.

MĂGIRESCU, V.L. Stimularea și dezvoltarea creativității prin activități de dezvoltare a limbajului. Bacău: Rovimed Publishers, 2010, p.13.

ROCO, M. Creativitatea individuală și de grup. Studii experimentale. București: Editura Academiei Române, 1979, p.17.

ROCO, M. Op. cit., p.18.

POPESCU, G. Psihologia creativităţii. Ed. a 3-a. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2007, p.8-10.

Ibidem, p.9-10.

SÎRBU, M.R. Stimularea potențialului creativ al copiilor preșcolari. În: EDICT - Revista Educației, 2018. [Accesat: 31.05.2019]. Disponibil: https://edict.ro/stimularea-potentialului-creativ-al-copiilor-prescolari/ ISSN 1582-909X

PUCCIO, G. The creative thinker’s toolkit. Course guidebook. New York: The Great Courses, 2014, p.38.

WOLSKA-DŁUGOSZ, M. Stimulating the Development of Creativity and Passion in Children and Teenagers in Family and School Environment – Inhibitors and Opportunities to Overcome them. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015. [Accesat: 01.06.2019] DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.01.1027


Refbacks

  • There are currently no refbacks.