ASPECTE ALE GHIDĂRII ELEVILOR ÎN CARIERA DIDACTICĂ: VIZIUNI ALE CADRELOR DIDACTICE

Marianna SAVVA

Abstract


În acest articol prezentăm rezultatele experimentului pedagogic de constatare din perspectiva cadrelor didactice. Dat fiind că pe parcursul mai multor ani în instituţiile de învăţământ general ghidarea elevilor în cariera didactică repre­zen­ta un proces căruia nu i s-a acordat atenția cuvenită (de altfel, ca și altor probleme persistente în sistemul educațional), consecința s-a dovedit a fi creșterea numărului de cadre didactice necesare. Astăzi se impun acțiuni concrete de soluționare a acestei ,,crize a cadrelor didactice" atât din partea instituțiilor statului, cât și din partea instituțiilor de învățământ general dar și universitar. Astfel, unul dintre obiectivele experimentului de constatare a reprezentat identificarea anumitor dimensiuni ale ghidării elevilor în cariera didactică în viziunea cadrelor didactice.


ASPECTS OF GUIDING THE STUDENTS IN THE TEACHING CAREER:VISIONS OF TEACHERSIn this article we present the results of the pedagogical experiment of observation from the perspective of the teachers. Given that for several years, in general education institutions guiding students in the teaching career represented a process that was not given due attention as well as other persistent problems in the educational system, the consequence was the increase in the number of teachers required. Today it requires concrete actions to solve this "crisis of teachers" both from the state institutions, as well as for the general education institutions and also for the university. Thus, one of the objectives of the experiment of observation was to identify certain dimensions of student guidance in the teaching career in view of the teachers.

Keywords


guidance in teaching career, teachers, teacher opinion, professional satisfaction, motives, motivational factors.

Full Text:

PDF

References


NAHABA, L. (coord. proiect). Dezvoltarea resurselor umane în educaţie: de la idei strategice la acţiuni durabile, cu sprijinul financiar al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă, oferit prin intermediul Fundaţiei Soros-Moldova. Chişinău: Centrul Educaţional ,,Pro Didactica’’, Tipografia ,,Bons Offices'', 2016, p.75. ISBN 978-9975-4485-4-3

Ministerul Educației Culturii și Cercetării. Campania Vreau să devin Pedagog. Disponibil: https://mecc.gov.md/ro/content/fost-lansata-campania-vreau-sa-devin-pedagog.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.