TEHNOLOGII DE PEDAGOGIZARE A PĂRINȚILOR

Tamara MUNTEANU

Abstract


Familia este unitatea primară, natural-biologică a oricărei organizări social-umane. Ea își lasă amprenta asupra men­talităţii şi conduitei individului, asupra modului de gândire, percepere şi asupra sentimentelor cu care acesta va porni în lume. Aici el capătă cele mai elementare cunoştinţe despre viaţă, învaţă a gândi, a reflecta, a comunica, a relaţiona. Aici se învaţă normele şi acţiunile morale, se interiorizează modelele pozitive şi negative de comportare, se naşte senti­men­tul apartenenţei la neam şi la comunitatea umană.

 

PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES OF PARENTS

Family is the primary, natural-biological unit of any social-human organization. It leaves its mark on the mentality and conduct of the individual, on the way of thinking, perception, and on the feelings with which this one will emerge into the world. Here he acquires the most elementary knowledge about life, learns to think, reflect, communicate and relate. Also here the moral norms and actions are learnt, the positive and negative patterns of behavior are interiorized, the feeling of belonging to the nation and the human community is born.

Keywords


parents, pedagogical, children, family, educational process, methods, development, behavior.

Full Text:

PDF

References


NICULESCU, R. M., LUPU, D., BOTA, O. Pedagogia preșcolară și a școlarității mici. Cluj-Napoca: ASCR, 2014.

JOIȚA, E. Educația cognitivă. Fundamente. Metodologie. Iași: Polirom, 2002.

CHIRILENCO, S. Educație familială: Strategii de informare / pregătire a părinților pentru funcția lor educativă. Ghid pentru diriginte. Chișinău: Bons Ofiiices, 2005.

BUNESCU, C. Educația părinților. Strategii și programe. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1997.

MIRON, I. Didactica modernă. Cluj-Napoca: Dacia, 2001.

NICULESCU, R. M., LUPU, D., BOTA, O. Pedagogia preșcolară și a școlarității mici. Cluj-Napoca: ASCR, 2014.

NICOLA, I. Tratat de pedagogie şcolară. Bucureşti: Editura Didactică și Pedagogică, 1996.

CUZNEȚOV, L. Filosofia practică a familiei. Chișinău: Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă”, 2013.

AGABRIAN, M. Cercetarea calitativă a socialului. Alba Iulia: Seria Didactica, 2002.

DAVITZ, J. Psihologia procesului educaţional. Bucureşti: Editura Didactică și Pedagogică, 1978.

JOIȚA, E. Educația cognitivă. Fundamente. Metodologie. Iași: Polirom, 2002.

CHIRILENCO, S. Educație familială: Strategii de informare / pregătire a părinților pentru funcția lor educativă. Ghid pentru diriginte. Chișinău: Bons Ofiices, 2005.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.