TENDINȚE INTEGRATIVE ÎN EDUCAȚIA PARENTALĂ DIN PERSPECTIVA VALORIFICĂRII TEORIILOR ÎNVĂȚĂRII ȘI CONSILIERII ADULȚILOR

Veronica CEBAN

Abstract


Familia, ca instituție socială fundamentală, devine tot mai mult afectată de schimbările social-economice și politice; drept rezultat, mediul familial devine instabil, perturbat și devalorizat. Din aceste motive considerăm că educația parentală necesită o abordare actuală, pluridisciplinară, plecând de la cerințele societății de astăzi, conturând astfel importanța eficientizării și optimizării relațiilor interpersonale părinți-copii prin formarea, consolidarea și valorificarea competențelor parentale pozitive. Dat fiind faptul că educația părinților necesită o abordare teoretică profundă, ceea ce ar presupune schimbarea cursului său praxiologic și axiologic, în prezentul articol vom preciza cele mai relevante teorii care au contribuit la fundamentarea teoretică a educației parentale și a consilierii adulților.

 

INTEGRATIVE TRENDS IN PARENTAL EDUCATION FROM THE PERSPECTIVE OF CAPITALIZING ON LEARNING THEORIES AND ADULT COUNSELING

The family, as a fundamental social institution, is increasingly affected by socio-economic and political changes, as a result, the family environment becomes unstable, disrupted and devalued. For these reasons, we consider that parental education requires a multidisciplinary approach, starting from the requirements of today's society, thus outlining the importance of improving and optimizing parent-child interpersonal relationships through the formation, consolidation and valorisation of positive parenting skills. Given that, parental education requires a profound theoretical approach, which implies changing its praxiological and axiological course, in the context of the research, we will specify the most relevant theories that have contributed to the theoretical foundation of parental education and adult counseling

Keywords


parental education, counseling, parental counseling, parenting skills.

Full Text:

PDF

References


VRĂSMAȘ, E. Intervenția socioeducațională ca sprijin pentru părinți. București: Aramis-Print. 2008. 255 p.

SELLENET, C. La parentalité décryptée: pertinence et dérive d'un concept. Paris: l'Harmattan, 2007. 188 p.

COJOCARU, Ș., COJOCARU D. Educația parentală în România. București, 2011. 63 p.

Ibidem.

VRĂSMAȘ, E. Intervenția socioeducațională ca sprijin pentru părinți. București: Aramis-Print, 2008. 255 p.

CUZNEȚOV, L. Consilierea psihopedagogică parentală – o componentă de formare a culturii familiei. În: Didactica Pro, 2013, nr.2(78). p.15-19.

PAVEL, C.L. Educația părinților ca învățare transformativă: Rezumatul tezei de doctorat. Iași, 2016. 39 p.

Ibidem.

CHELCEA, S. Psihosociologie. Teorii, cercetări, aplicații. Iași: Polirom, 2008. 420 p.

NEGREȚ-DOBRIDOR, I., PÂNIȘOARĂ, I.O., Știința învățării. De la teorie la practică. Iași: Polirom, 2008. 254 p.

RĂILEANU, O. Consilierea educațională ca factor de armonizare a relațiilor preadolescenți-părinți: Teză de doctor în științe pedagogice. Chișinău, 2018. 229 p.

NEGREȚ-DOBRIDOR, I., PÂNIȘOARĂ, I.O. Știința învățării. De la teorie la practică. Iași: Polirom, 2008. 254 p.

BISTRICEANU, C. Sociologia familiei. Ed. a II-a. București: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2006. 220 p.

MIHĂILESCU, I. Familia în societățile europene. București: Editura Universității București, 1999. 186 p.

CALARAȘ, C. Conflictologie familială: Suport de curs. Chișinău, 2014. 63 p.

NEGREȚ-DOBRIDOR, I., PÂNIȘOARĂ, I. O. Știința învățării. De la teorie la practică. Iași: Polirom. 2008, 254 p.

PAVEL, C.L. Educația părinților ca învățare transformativă: Rezumatul tezei de doctorat. Iași, 2016. 39 p.

RENAUD, H., GAGNE, J.P. 8 metode eficiente pentru educarea copiilor. București: Polirom, 2011. 229 p.

NEGREȚ-DOBRIDOR, I., PÂNIȘOARĂ, I.O. Știința învățării. De la teorie la practică. Iași: Polirom, 2008. 254 p.

Ibidem.

CHELCEA, S. Psihosociologie. Teorii, cercetări, aplicații. Iași: Polirom, 2008. 420 p.

Ibidem.

SHERMAN, D. K., COHEN, G. The psychology of self-defence: Self-affirmation theory. In: M.P. Zanna (ed.) Advances in experimental social psychology. San Diego: Academic Press. 2006, p.188-242;

CHELCEA, S. Psihosociologie. Teorii, cercetări, aplicații. Iași: Polirom, 2008. 420 p.

TOBOLCEA, I. Îndrumător practic în terapia dislaliei. Ediția a II-a. Iaşi: Pim, 2011. 356 p.

KONYA, Z., KONYA, A. Terapie familială sistematică. Iași: Polirom, 2012. 296 p.

DUMITRU, I.A. Consiliere psihopedagogică. Baze teoretice și sugestii practice. Iași: Polirom, 2008. 332 p.

CUZNEȚOV, L. Consilierea parentală: Ghid metodologic. Chişinău: Primex-Com SRL, 2013. 110 p.

CUZNEȚOV, L. Consilierea ontologică complexă a familiei. Chișinău. Primex-Com SRL, 2018. 433 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.