TRĂIREA DEPRESIVĂ CA INDICIU AL CAPACITĂȚII PERSOANEI DEȚINUTE DE RECUPERARE PSIHOSOCIALĂ

Zinaida BOLEA, Ion CUREA

Abstract


În articol este argumentată o ipoteză teoretică și formativă privind metodologia intervenției psihologice în cazul persoanelor deținute, în sensul identificării subiecților cu potențial suficient de recuperare psihosocială. Autorii artico­lului susțin ipoteza, conform căreia trăirea depresivă reprezintă un indiciu pozitiv pentru implicarea persoanelor deținute în programe de psihoconsiliere și psihoterapie (Meloy, 1988). Această poziție este argumentată prin invocarea și analiza conceptelor de poziție schizoparanoidă și poziție depresivă ale lui Klein (1946/2008) și a conceptului de capacitate de îngrijorare al lui Winnicott (1962/2003). În articol este argumentată relevanța acestor concepte pentru procedura de elaborare a unei metodologii pertinente în sensul diagnosticului, formulării pronosticului și dezvoltării programelor de consiliere psihologică a persoanelor deținute.  

 

DEPRESSION AS AN INDICATION OF THE CAPACITY OF DETAINEN PERSON FOR PSYCHOSOCIAL RECOVERY

The article argues a theoretical and formative hypothesis on the methodology of psychological intervention in the case of detained persons, in order to identify subjects with sufficient potential for psychosocial recovery. The authors of the article support the hypothesis that depression is a positive sign for the involvement of persons in psychological counseling and psychotherapy programs. This position is argued by invoking and analyzing Klein's concepts of schizoparanoid position and depressive position, and Winnicott's concept of capacity for concern. The article argues the relevance of these concepts for the process of developing a pertinent methodology for diagnosing, formulating the prognosis, and developing psychological counseling programs for inmates.


Keywords


depression, psychosocial recovery, inmate, schizoparanoid position, depressive position, capacity for concern.

Full Text:

PDF

References


ГЛОТОЧКИН, А. ПИРОЖКОВ, В.Ф. Психологические основы режима. Москва, 1961.

FLORIAN, Gh. Dinamica penitenciară. Bucureşti: Oscar Print, 1999.

УШАТИКОВ, А., КАЗАК, В. Основы пенитенциарной психологии. Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2001.

ХАЙР, Д. Лишенные совести и пугающий мир психопаты. Москва: Вильямс, 2007.

GABBARD, G. Tratat de psihiatrie psihodinamică. București: Trei, 2007.

Ibidem.

KERNBERG, O. Tulburări grave ale personalității. București: Trei, 2014

Manualul de diagnostic și clasificare statistică a tulburărilor mentale (DSM-V). București: Editura Medicală CALLISTO, 2016.

KLEIN, M. Observații asupra unor mecanisme schizoide. În: Invidie și recunoștință. București: Trei, 2008.

WINNICOTT, D. Capacitatea de îngrijorare. În: De la pediatrie la psihanaliză. Bucureşti: Trei, 2003.

ABRAM, I. Limbajul lui Winnicott. București: Editura Fundației Generația, 2013.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.