FACTORII PROTECTIVI AI ABUZULUI SEXUAL DIN COPILĂRIE ASUPRA VIEŢII DE ADULT

Diana CHEIANU-ANDREI, Daniela SÎMBOTEANU

Abstract


În acest articol sunt prezentate datele unei cercetări axate pe consecinţele abuzului sexual din copilărie asupra vieţii de adult prin cunoaşterea factorilor protectivi. Cercetarea s-a realizat în Republica Moldova şi a avut la bază o abordare metodologică axată pe comprehensiunea şi explicarea comportamentului victimelor abuzului sexual în copilărie care au accesat servicii de consiliere ale psihologilor, psihiatrilor după vârsta de 18 ani. Au fost colectate date primare cu ajuto­rul metodei anchetei, în bază de chestionar de la 50 de specialişti (48 psihologi şi 2 psihiatri), care oferă servicii de con­si­­liere în instituţii de stat şi private şi s-au realizat 20 de interviuri individuale aprofundate cu specialiştii (19 psihologi şi 1 psihiatru) care au avut în experienţa practică de consiliere cazuri de abuz sexual în copilărie.

 

PROTECTIVE FACTORS OF SEXUAL ABUSE IN CHILDHOOD UPON THE ADULT LIFE

This article presents the data of a research about the consequences of childhood sexual abuse on adult life through the knowledge of protective factors. The research was conducted in the Republic of Moldova and is based on a methodological approach centered on understanding and explaining the behavior of victims of sexual abuse in childhood who have accessed counseling services from psychologists and psychiatrists after the age of 18. Primary data were collected using the survey method, based on a questionnaire of 50 specialists (48 psychologists and 2 psychiatrists) providing counseling services in state and private institutions and 20 individual detailed interviews with specialists (19 psychologists and 1 psychiatrist) who have had practical experience in counseling cases of sexual abuse in childhood.


Keywords


sexual abuse, risky sexual behavior, protective factors, risk factors, childhood

Full Text:

PDF

References


Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children. UNICEF, New York, 2014. [Accesat: 20.02.2015]. Disponibil: http://files.unicef.org/publications/files/Hidden_in_plain_sight_statistical_analysis_EN_ 3_ Sept_2014.pdf

SETHI, D., BELLIS, M., et al. European Report on Preventing Child Maltreatment. WHO, 2013. ISBN: 978 92890 0028 4. [Accesat: 12.02.2015] Disponibil: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/217018/European-Report-on-Preventing-Child-Maltreatment.pdf

Global status report on violence 2014. WHO, UNODC, UNDP, 2014. ISBN: 978 924 156479 3

FINKELHOR, D. The international epidemiology of child sexual abuse. Child Abuse, Neglect, 1994, 18,5:409-417.

Datele Biroului Naţional de Statistică. [Accesat: 15.03.2019] Disponibil: http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__12%20JUS__JUS010/JUS010900.px/table/tableViewLayout1/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802.

Ministerul Afacerilor Interne. Notă informativă cu privire la starea delincvenţei juvenile şi activitatea pe domeniul siguranţă copii pe parcusrul a 12 luni ale anului 2018, p.4.

SÎMBOTEANU, D., CHEIANU-ANDREI, D. Corelaţia dintre abuzul sexual în copilărie şi comportamentul sexual riscant ulterior. Studiu. Chişinău: S.n., 2016. ISBN 978-9975-89-014-4

Violence Prevalence Alliance. The ecological framework. [Accesat: 22.03.2019] Disponibil: https://www.who.int/violenceprevention/approach/ecology/en/

CAMBELL, R., DWORKIN, E., CABRAL, G. An ecological model of the impact of sexual assault on women’s mental health În: Trauma, Violence, Abuse, 2009. [Accesat: 22.03.2015] Disponibil: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1524838009334456

BRONFENBRENNER, U. The Ecology of Human Development. Harvard Press, 1979. ISBN 0674-22457-4

MUNTEAN, A., MUNTEANU, A. Violenţă, trauma, rezilienţă. Iaşi: Polirom, 2011. ISBN 978-973-46-1308-3

MALCHIODI, C. Interventions with Traumatised Children . The Guliford Press, 2008. ISBN- 13; 978-1-59385-615-1

CHEIANU-ANDREI, D., ZAPOROJAN-PIRGARI A., et al. Bărbaţii şi egalitatea de gen în Republica Moldova. Chişinău: S.n., 2015, p.94-96. ISBN: 979-9975-87-025-2


Refbacks

  • There are currently no refbacks.