RELAȚIA DINTRE DEZIRABILITATEA SOCIALĂ ȘI MOTIVAȚIA SPRE SUCCES LA STUDENȚI

Galina PRAVIȚCHI, Armand BERLINSKI

Abstract


Cercetarea dezirabilității sociale în dependență de motivația spre succes este deosebit de actuală și importantă în condițiile schimbării valorilor în societate și orientării deosebite a oamenilor spre obținerea succesului în carieră. Vârsta studenției fiind critică în privința viitorului de succes al individului, prezintă oportunitatea ideală pentru a examina relația dintre tendința persoanei de a se prezenta într-o lumină favorabilă și motivația ei de a deveni o persoană de succes.

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL DESIRABILITY BIAS AND

THE MOTIVATION TO SUCCEED IN STUDENTS

Studying the social desirability bias in relation to the motivation to succeed is exceedingly important due to the trends in today’s society, the values having shifted, people being more focused towards obtaining success than ever before. Students are at an age where their actions will determine greatly the outcome of their lives and the future success they will attain, therefore this is the perfect time to examine the relation between the tendency of an individual to present themselves in a favorable light and their motivation to succeed.


Keywords


motivation, success, social desirability bias, self-deception, the management of impressions, social utility.

Full Text:

PDF

References


BOGHIŢOIU, S., MACARIE, A.E., UNGUREAN, A., SAVA, A., ASTANI, A., BUHĂIAN, A.M. Validitatea con-curentă a unei probe pe dezirabilitatea socială – DS10. În: Materialele Conferinței APIO, 2010, p.5.

PAULHUS, D.L. Two-component models of socially desirable responding. In: Journal of Personality and Social Psychology, 1984, no46(3), p.598-609.

LEARY, M.R., KOWALSKI, R.M. Impression management: A literature review and two-component model. In: Psychological Bulletin, 1990, no107, p.34-47.

FINGARETTE, H. Self Deception. Berkeley. CA: The University of California Press, 2000, p.3.

DOMPNIER, B., PANSU, P., BRESSOUX, P. Social utility, social desirability and scholastic judgments: Toward a personological model of academic evaluation. In: European Journal of Psychology of Education, 2007, vol.22, no.3, p.333-350.

MULDER, P. McClelland Motivation Theory. https://www.toolshero.com/psychology/theories-of-motivation/mcclelland- motivation-theory/2015 [Accesat: 11.02.2019]

TANSANU, A., MACARIE, A., CONDUR, A., BOGHIŢOIU, I.S., TUDOSE, L.E. Dezirabilitatea socială – modelarea empirică a unui chestionar standardizat. În: Materialele Conferinței APIO, 2009, p.1-10.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.