PROFILURI PSIHOSOCIALE ALE CADRELOR DIDACTICE STABILE/INSTABILE EMOȚIONAL

Raisa CERLAT

Abstract


În articol este reflectată conceptualizarea profilurilor psihosociale ale cadrelor didactice stabile/instabile emoțional și caracteristica acestora prin prisma diferențelor semnificative înregistrate. Este elucidat impactul real al stabilității emo­țio­­nale în activitatea profesională (dar și personală) a cadrelor didactice din învățământul primar.

 

PSYCHOSOCIAL PROFILES OF TEACHERS EMOTIONAL STABLE/ UNSTABLE

The content of the article reflects the conceptualization of the psychosocial profiles of teachers emotionally stable/ unstable and their characteristics in terms of significant differences. It elucidates the real impact of emotional stability in work (and also professionally) of teachers from the primary school.


Keywords


emotional stability, emotional instability, teachers, empirical research, psychosocial profiles, significant differences, homeostatic and adaptive impact.

Full Text:

PDF

References


BUCUN, N., CERLAT, R. Influențe ale stabilității emoționale în diminuarea stresului profesional și în prevenirea sindromului burnout al cadrelor didactice din învățământul primar. În: Univers Pedagogic (Chișinău), 2017, nr.3(55), p.64-74.

CERLAT, R. Adaptarea social-psihologică a cadrelor didactice stabile/instabile emoțional. În: Studia Universitatis Moldaviae. 2018, nr.5(115), p.149-156.

CERLAT, R. Interferențe psihosociale ale stabilității emoționale și satisfacției în muncă la cadrele didactice din învățământul primar. În: Materialele Conferinței științifice internaționale „Evaluarea în sistemul educațional: dezide¬rate actuale”. Institutul de Științe ale Educației. Chișinău: Print Caro, 2017, p.426-431.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.