DIMENSIUNEA EXPERIMENTALĂ A MANAGEMENTULUI TIMPULUI ÎN ÎNVĂŢAREA AUTOREGLATA A STUDENŢILOR

Viorica REABOI-PETRACHI, Maia ȘEVCIUC

Abstract


Managementul timpului în contextul învățării autoreglate, aplicat eficient, îmbunătăţeşte procesul instructiv-edu­ca­tiv prin: proiectarea activităţilor de învăţare, prioritizarea sarcinilor, procesarea corectă a conţinutului proiectat în timp, solicitarea ajutorului, planificarea şi organizarea mediului de studiu şi prin utilizarea eficientă a resurselor personale.

 

EXPERIMENTAL DIMENSION OF TIME MANAGEMENT

THE AUTHORIZED LEARNING OF STUDENTS

Time management in the context of self-regulated, effectively applied learning improves the learning process by: designing learning activities, prioritizing tasks, correctly processing content over time, requesting help, planning and organizing the learning environment, and efficiently using personal resources.


Keywords


time management, self-regulation learning, planning, organization, learning style, personal resources.

Full Text:

PDF

References


TÎRCĂ, A. Management educaţional. Bucureşti, 2011.

ROJEK, CH. A Handbook of Leisure Studies. United States, United Kindom, European Union: Palgrave Macrni, 2006. 547 p.

LICETTE, C. Apprendre àgérerson temps: Éliminez les voleurs de temps, 2008.

MAGNO, C. Validating the Academic Self-Regulated Learning Scale with the Motivated Strategies For Learning Questionnaire (MSLQ) and Learning and Study Strategies Inventory (LASSI). In: International Journal of Educa-tional and Psychological Assessment, 2011, vol.7, no.2 [Accesat: 08.05.2019]

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2287180)

PRYGIN, G.S. Independence Psychology: Monograph. House of the Institute of Management, 2009, p.287.

FOCŞA-SEMIONOV, S. Învăţarea autoreglată. Chişinău: Epigraf, 2010.

HOWITT, D., CRAMER, D. Introducere în SPSS pentru psihologie. Iaşi: Polirom, 2006.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.