COMUNICAREA MANAGERIALĂ – FACTOR AL ASIGURĂRII CONTINUITĂȚII ÎNTRE CICLURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

Carolina ŢURCANU

Abstract


În articol pentru prima dată se încearcă a aborda problema privind comunicarea managerială din perspectiva realizării interconexiunii și continuității între cicluri de învățământ superior.

Pornind de la analiza comunicării manageriale ca fenomen organizațional, a funcțiilor și demersurilor comunicării manageriale, sunt stabilite sursele și registrele acestui proces privind asigurarea integralității instituționale. Accentul a fost pus pe astfel de mecanisme, ca: informarea, transmiterea deciziilor, motivarea cadrelor manageriale și  didactice, realizarea feedback-ului etc.

 

MANAGERIAL COMMUNICATION – A FACTOR OF ENSSURING CONTINUITY BETWEEN HIGHER EDUCATION CYCLES

In the given article we try to address the problem of managerial communication from the perspective of achieving the interconnection and continuity between cycles of higher education for the first time.

Starting from the analysis of managerial communication as an organizational phenomenon, only the sources and registers of this process regarding the assurance of institutional integrity are established. Emphasis has been placed on such mechanisms as: informing, transmitting decisions, motivating management and teaching staff, conducting feedback, etc.


Keywords


communication, management, managerial communication, functions of managerial communication, records of managerial communication, continuity and interconnection in education, types of communication, styles of managerial communication.

Full Text:

PDF

References


GUŢU, Vl. (coord.), COJOCARU, V., COJOCARU, T. și al. Managementul educaţional. Ghid metodologic. Chişinău: CEP USM, 2013. 532 p. ISBN 978-9975-71-413-6

Ibidem.

CÂNDEA, R., CÂNDEA, D. Comunicare managerială. Bucureşti: Expert, 1996.

GUŢU, Vl. (coord.), COJOCARU, V., COJOCARU, T. și al. Op.cit.

Ibidem.

Ibidem.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.