METODE DIDACTICE – MIJLOC DE REALIZARE A CONTINUITĂȚII ȘI INTERACȚIUNII ÎNTRE CICLURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

Vladimir GUŢU

Abstract


În  acest articol este abordată, pentru prima dată, problema privind metodele didactice ca mijloc de realizarre a con­ti­­nuității și interconexiunii între cicluri de învățământ superior. Accentul se pune pe stabilirea valențelor și oportuunităților metodelor și pe valorificarea principiului continuității și interconexiunii în educație, precum și pe particularitățile aplicării acestora în procesul de predare-învățare-evaluare la diferite cicluri de învățământ superior.

 

TEACHING METHODS - MEANS OF ACHIEVEMENT OF CONTINUITY AND INTERACTION BETWEEN HIGHER EDUCATION CYCLES

In the given article the problem of teaching methods from the perspective of continuity and inter­connection between cycles of higher education is placed addressed for the first time. The emphasis is on establishing the valences and opportunities of the methods and capitalizing on the principle of continuity and interconnection in education, as well as on the peculiarities of their application in the process of teaching-learning-evaluation in different cycles of higher education.


Keywords


methods, procedures, teaching strategies, continuity, interconnection, cycles of higher education.

Full Text:

PDF

References


STANCU, M. Teoria instruirii și a evaluării. Iași: Editura Ion Ionescu de la Brad, 2015. 299 p. ISBN 978-973-147-195-2

ANTONESCU, G.G. Pedagogia generală. Ed. a V-a. Craiova: Scrisul românesc, 1946.

CERGHIT, I., NEACȘU, I., NEGREȚ-DOBRIDOR, I., PÂNIȘOARĂ, I.-O. Prelegeri pedagogice. Iași: Polirom, 2001. 241 p. ISBN 973-683-798-X

GUȚU, Vl. (coord.), PAIU, M., REPIDA, T., ȚURCANU, C. și al. Conexiune și continuitate între și intra cicluri de învățământ superior. Studiu monografic. Chișinău: CEP USM, 2018. 375 p. ISBN 978-9975-142-76-2


Refbacks

  • There are currently no refbacks.