EVALUAREA CRITERIALĂ PRIN DESCRIPTORI – O NOUĂ VIZIUNE ASUPRA EVALUĂRII DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Ana DABIJA

Abstract


Evaluarea criterială prin descriptori implementată la treapta învăţământului primar va contribui la schimbarea de accente în percepţiile elevilor şi ale părinţilor acestora privind rezultatele la învăţătură. Achiziţiile şi capacităţile formate elevilor în procesul de studii vor deveni puncte-cheie; or, calificativele vor exprima doar nivelul la care se poziţionează aceştia la un moment dat.

 

CRITERIAL ASSESSMENT BY DESCRIPTORS – A NEW VISION
ON THE PRIMARY EDUCATION ASSESSMENT IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Criteria assessment by descriptors implemented at the primary education level will help to shift the emphasis on students and parents perceptions of learning outcomes. The skills and capacities of students in the learning process will become key points, the ratings will only express the level at which they are positioned at a given time.


Keywords


assessment, descriptors, evaluation criterias, grades.

Full Text:

PDF

References


MANOLESCU, M. Evaluarea şcolară – un contract pedagogic. Bucureşti, 2002.

http://lex.justice.md/md/355156/codul educatiei

CRUDU, V., GAICIUC, V. ş.a. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasele I-II. Chişinău, 2016.

POGOLŞA, L., BUCUN, N. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa a III-a. Chişinău, 2017.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.