INSTITUȚII ȘI ORGANIZAȚII ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMANT LICEAL

Andra-Ramona BORȘ

Abstract


Referințele noastre sunt parte dintr-o lucrare de doctorat centrată pe comunicarea interinstituțională menită sa studieze creșterea eficienței acesteia la nivelul unui segment al sistemului de învăţământ, la liceu. Scopul lucrării este limitat la identificarea și analizarea aspectelor teoretice, strict conceptuale, pentru a stabili legăturile, asemănările și diferențele dintre o instituție și o organizație, fixând astfel reperele unor articulări specifice. Conceptele de instituție și organizație – caracteristicile, definițiile atribuite, tipurile existente, structura, cultura, dezvoltarea și schimbarea acestora alcătuiesc, în concepția noastră, cei doi piloni ai oricărei perspective de cercetare privind comunicarea interinstituțională.

 

INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS IN THE LYCEUM EDUCATIONAL SYSTEM   

Our references are part of a doctoral thesis centered on interinstitutional communication – meant to study the increase of its efficiency at the level of a high school education system. The aim of the paper is limited to identifying and analyzing the theoretical, strictly conceptual aspects, in order to establish the ties, the similarities and the differences between what an institution means and what an organization is, thus setting out the directions of specific articulations. The concepts of institution and organization are the characteristics, the assigned definitions, the existing types, the structure, the culture, the development and the change make up, in our view, the two pillars of any research perspective on interinstitutional communication.


Keywords


institutions, communication, communication strategies, high schools, organizations.

Full Text:

PDF

References


GHERGUȚ, A. Management general și strategic în educație. Iași: Polirom, 2007, p.193. ISBN 978-973-46-0586-6

LOHISE, J. Comunicarea. De la transmitere la interacțiune. Iași: Polirom 2002, p.200.

ȘOITU, L. Mesajul. Conținut și relație. Iaşi: Institutului European, 2014, p.42. ISBN 978-606-24-0054-85

VLĂSCEANU, M. Organizații și comportament organizațional. Iași: Polirom, 2003, p.59. ISBN 973-681-412-2

Ibidem, p.52.

PĂUNESCU, M. Organizare şi câmpuri organizaţionale, Iaşi: Polirom, 2006, p.208. ISBN /ISSN 9789734603725

SCOTT, R. Instituții și organizații. Iași: Polirom, 2004, p.296. ISBN: 973-681-445-9

Ibidem, p.74.

DURKHEIM, E. Diviziunea muncii sociale. Bucureşti: Albatros, 1922/2001, p.392. ISBN 978-973-636-285-9

WEBER M. The theory of social and economic organization. New York: The Free Press, 1964. ISBN 0-684-83640-8

DOUGLAS, M. Cum gândesc instituțiile. Iași: Polirom, 1986/2002, p. 200. ISBN0-8156-2369-0

MORGAN, G., CAMPBELL, J., CROUCH, C., PEDERSEN, O.K., WHITLEY, R., (eds.). The Oxford Handbook of Comparative Institutional Analysis, New York: Oxford University Press, 2010, p.728. ISBN-13: 978-0199693771

DOUGLAS, M. Op.cit., p.11.

SCOTT, R. Op.cit., p.108.

MORGAN, G. Op.cit., p.60.

VLĂSCEANU. M. Op.cit., p.90.

SIEBERT, H. Pedagogie constructivistă. Iaşi: Institutul European, 2001, p.90. ISBN 973-611-197-0


Refbacks

  • There are currently no refbacks.